News

 • Wythnos Blychau Nythu Genedlaethol

  Wednesday 1st February, 2017

  Mae’r Wythnos Blychau Nythu Genedlaethol yn cael ei chynnal bob blwyddyn rhwng 14 a 21 Chwefror. Beth am godi blwch yn yr ardd er mwyn helpu adar sy’n magu?

  Read full story

 • Prosiect Afancod Cymru

  Wednesday 1st February, 2017

  Ar ôl absenoldeb o fwy na 500 mlynedd, mae’n ymddangos bod ailgyflwyno afancod i’r gwyllt yng Nghymru’n mynd i fod yn realiti yr haf yma.

  Read full story

 • Celebrity Juice!

  Friday 6th January, 2017

  What does a BBC TV star, a multinational manufacturing group and a local wildlife charity have in common? Answer: The school orchard project!

  Read full story

 • Minera thanks you all!

  Friday 6th January, 2017

  Together, you have helped raise over £30,000 to re-invest in Minera Quarry’s future as a NWWT nature reserve – thank you!

  Read full story

 • Minera’n diolch i chi i gyd!

  Friday 6th January, 2017

  Gyda’ch gilydd, rydych chi wedi helpu i godi mwy na £30,000 i’w ailfuddsoddi yn nyfodol Chwarel Minera fel gwarchodfa natur gan YNGC – diolch yn fawr!

  Read full story

 • Stori Seleb!

  Friday 6th January, 2017

  Beth sydd gan seren ar deledu’r BBC, grŵp gweithgynhyrchu rhyngwladol ac elusen bywyd gwyllt lleol yn gyffredin? Ateb: Y prosiect perllannau ysgolion!

  Read full story

 • Seashore Winter Wandering!

  Friday 6th January, 2017

  There’s no need to wait until the summer to head to the seaside – it really is the best place to spend a wild and wintery weekend.

  Read full story

 • Crwydro Traethau Dros y Gaeaf!

  Friday 6th January, 2017

  Does dim rhaid aros tan yr haf cyn mynd i lan y môr – dyma’r lle gorau i dreulio penwythnos gwyllt a gaeafol.

  Read full story

 • How to help garden wildlife this winter

  Saturday 31st December, 2016

  Winter can be a challenging time for wildlife – here are some ideas you can try out at home to make a positive difference. Read on and let your imagination go wild.

  Read full story

 • Sut i helpu bywyd gwyllt yr ardd dros y gaeaf eleni

  Friday 30th December, 2016

  Mae’r gaeaf yn gallu bod yn gyfnod heriol i fywyd gwyllt – dyma rai syniadau i chi roi cynnig arnyn nhw gartref i wneud gwahaniaeth cadarnhaol. Darllenwch y canlynol a defnyddiwch eich dychymyg i weithredu!

  Read full story