News

  • Magical Minera: a Christmas challenge!

    Tuesday 29th November, 2016

    We urgently need your help! Minera Quarry is a special place: home to rare species including brown-eared bats, peregrine falcon, and countless orchids. But it’s not yet a Wildlife Trust nature reserve – we need your help, today, to help us protect it for the future.

    Read full story

  • Minera Hudolus: her y Nadolig!

    Tuesday 29th November, 2016

    Mae arnom ni angen eich help chi ar frys! Mae Chwarel Minera yn lle arbennig iawn: yn gartref i rywogaethau prin, gan gynnwys ystlumod clustiog brown, hebog tramor, a thegeirianau dirifedi. Ond nid yw’n warchodfa natur gan yr Ymddiriedolaeth Natur eto – mae arnom ni angen eich help chi, heddiw, i’n helpu ni i’w gwarchod ar gyfer y dyfodol.

    Read full story

  • Join in the festive fun!

    Tuesday 29th November, 2016

    The festive season is fast approaching – what better way to celebrate the year’s wildlife than by coming along to a local branch Christmas party?

    Read full story

  • Is wildlife on your Christmas list?

    Tuesday 29th November, 2016

    A message from Frances Cattanach, Trust Director for North Wales Wildlife Trust.

    Read full story

  • Ydi bywyd gwyllt ar eich rhestr Nadolig?

    Tuesday 29th November, 2016

    Neges gan Frances Cattanach, y cyfarwyddwr ar ran Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

    Read full story

  • Ymunwch yn hwyl yr ŵyl!

    Tuesday 29th November, 2016

    Mae tymor y Nadolig yn prysur agosáu – pa well ffordd sydd o ddathlu bywyd gwyllt y flwyddyn na thrwy ddod i barti Nadolig y gangen leol?

    Read full story

  • Magical Minera!

    Thursday 10th November, 2016

    Tarmac and North Wales Wildlife Trust have started discussions on the future of Minera Quarry, near Wrexham: a spectacular potential nature reserve and community wildlife asset.

    Read full story

  • Dolydd Ysblennydd!

    Monday 31st October, 2016

    Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n edrych ymlaen at Ddarlith Lacey eleni! Daliwch i ddarllen am fanylion llawn ...

    Read full story

  • Yr Wyddgrug Wyllt

    Monday 31st October, 2016

    Cyfle i astudio ein syniadau ar gyfer datblygu ein gwaith ar Dirwedd Fyw Alun a Chwiler o 2017 ymlaen – a’n helpu ni i ddangos eich cefnogaeth i’n cyllidwyr!

    Read full story

  • Siopa er lles bywyd gwyllt

    Monday 31st October, 2016

    Fe allwch chi ein helpu ni i droi £8,000 yn £12,000 y tro nesaf y byddwch yn mynd i siopa ...

    Read full story