News

 • Dysgu caru gwyfynod

  Monday 2nd October, 2017

  Cyfle i ddysgu pam mae gwyfynod mor bwysig a beth allwch chi ei wneud i’w helpu ...

  Read full story

 • Fungi - a Moving Feast?

  Monday 2nd October, 2017

  Read full story

 • Neidr â dwy cynffon?

  Friday 1st September, 2017

  Read full story

 • Mudwyr yn Pasio Trwodd

  Friday 1st September, 2017

  Mae nifer o rydwyr ac adar hela yn cyrraedd nawr i dreulio’r gaeaf hefo ni. Da chi’n medru adnabod y mudwyr teithiol ar eu ffordd ym mhellach i’r de?

  Read full story

 • A snake with two tails?

  Friday 1st September, 2017

  Read full story

 • Mynd yn Wyllt! Yn yr Eisteddfod!

  Friday 1st September, 2017

  Dewch i glywed y cwbl! Dewch i sôn amdano! Seren fôr chwe choes anferth yn ymweld â Maes yr Eisteddfod Genedlaethol!

  Read full story

 • Autumn migrants passing through

  Friday 1st September, 2017

  Many wading birds and wildfowl are arriving now to spend the winter with us. Can you spot the passage migrants which are on their way further south?

  Read full story

 • Going Gwyllt! at the Eisteddfod!

  Friday 1st September, 2017

  Hear all about it! Hear all about it! Giant, six-legged starfish descends on the National Eisteddfod Maes!

  Read full story

 • Walking for Wildlife

  Friday 1st September, 2017

  Some lovely NWWT supporters have decided to raise money for the Trust by undertaking some long-distance walks – thank you! Find out where they’ve been, where they’re going, and how to support them here.

  Read full story

 • Cerdded tros Natur

  Friday 1st September, 2017

  Mae rhai cefnogwyr hawddgar YNGC wedi penderfynu codi arian ar ein rhan drwy ymgymryd â rhai teithiau cerdded o gryn bellter – diolch yn fawr! Darganfyddwch mwy am ble maent wedi bod, ble maent yn mynd, a sut i’w cefnogi yma.

  Read full story