News

 • Great Eggcase Hunts

  Friday 31st March, 2017

  Not all sharks lay eggs, but the ones that do need monitoring and, handily, that’s a fun family morning on the beach sorted!

  Read full story

 • Helfa Plisg Wyau Mawr Y Pasg

  Friday 31st March, 2017

  Dydi pob siarc ddim yn dodwy wyau, ond mae angen monitro’r rhai sydd ac, yn lwcus iawn, mae bore o hwyl i’r teulu cyfan o’ch blaen ar y traeth wrth wneud hynny!

  Read full story

 • Ein Penwythnos Gwyllt!

  Friday 31st March, 2017

  Daeth cyfranogwyr Ein Harfordir Gwyllt o bob cwr o Ogledd Cymru at ei gilydd yn Aberdyfi fis diwethaf i gymryd rhan ym mhenwythnos antur amgylcheddol gyntaf un yr Ymddiriedolaeth i ieuenctid.

  Read full story

 • Amser y gwenoliaid duon unwaith eto!

  Friday 31st March, 2017

  Ddechrau mis Mai, mae’r gwenoliaid duon yn dychwelyd o’u tiroedd gaeafu yn Affrica i fagu yng Ngogledd Cymru – ac mae’r Ymddiriedolaeth Natur wedi paratoi ar gyfer eu helpu nhw!

  Read full story

 • Only 5 days left to vote! ... Dim ond 5 diwrnod ar ol I bleidleisio!

  Tuesday 28th March, 2017

  Read full story

 • Daffodils for St David’s Day!

  Wednesday 1st March, 2017

  The truly wild daffodil is an increasingly rare sight in North Wales – but there’s a Wildlife Trust reserve where you can see these iconic spring flowers ...

  Read full story

 • The month of new beginnings

  Wednesday 1st March, 2017

  As the days become warmer and grow longer and the world changes to every shade of green again, birds have only one thing on their mind.

  Read full story

 • Work for wildlife and stay warm!

  Wednesday 1st March, 2017

  Volunteering with NWWT doesn’t have to involve getting your hands dirty! Our Branches and shops really need your help. Find out what you can do here …

  Read full story

 • Gweithiwch ar ran bywyd gwyllt a chadwch yn gynes!

  Wednesday 1st March, 2017

  Nid yw gwirfoddoli gyda YNGC yn gysylltiedig â dwylo budur! Mae wir angen eich help gan ein canghennau a’n siopau. Darganfyddwch beth y gallwch wneud yma ...

  Read full story

 • Cennin Pedr at Ddydd Gŵyl Dewi Sant!

  Wednesday 1st March, 2017

  Mae gweld y gwir gennin Pedr gwyllt yn mynd yn brinnach ac yn brinnach yng Ogledd Cymru – ond mae yna warchodfa yr Ymddiriedolaeth Natur ble y gallwch weld y blodau gwanwynol eiconig hyn ...

  Read full story