News

 • Make this a Butterfly Summer!

  Sunday 2nd July, 2017

  How many of the UK’s 59 species of butterfly have you seen? Why not challenge yourself to see one that may be new to you on a NWWT nature reserve this summer!

  Read full story

 • Rhesymau dros fod yn arfordirol, 1,2,3…

  Sunday 2nd July, 2017

  Wrth i chi ildio i’r dyhead i fod ar y traeth ac yn trochi eich traed yn y dŵr pan mae’r haul ar ei orau, yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst, fe welwch chi ni yno’n tynnu sylw at y byd Natur o’ch cwmpas.

  Read full story

 • Bod yn Wyllt yr Haf yma

  Sunday 2nd July, 2017

  Fis Mehefin eleni fe wnaeth 700 o bobl o bob cwr o Ogledd Cymru, a nifer anhygoel o 49,322 o bobl ledled y DU, gymryd rhan yn her 30 Diwrnod Gwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur. Mae syniadau ar gael yma am sut i ddal ati i fod yn wyllt drwy fis Gorffennaf a thu hwnt!

  Read full story

 • Gwnewch hwn yn haf y glöynnod byw!

  Sunday 2nd July, 2017

  Faint o’r 59 rhywogaeth o löynnod byw yn y DU ydych chi wedi’u gweld? Beth am eich herio eich hun i weld un sy’n newydd i chi efallai yn un o warchodfeydd natur YNGC yr haf yma!

  Read full story

 • Counting critters? Count us in!

  Thursday 1st June, 2017

  We’re launching 30 Days Wild with our popular “Creature Count” event at Anglesey’s Cemlyn Nature Reserve on Saturday 3rd June.

  Read full story

 • Election 2017: why it matters for wildlife

  Thursday 1st June, 2017

  The snap UK General Election on June 8th is happening at a crucial time for wildlife. The next Government will have some big decisions to make for the UK’s natural environment – almost immediately. Find out what you can do …

  Read full story

 • At last – they’re back!

  Thursday 1st June, 2017

  Butterfly orchid at Caeau Tan y Bwlch Nature Reserve

  Early summer is the perfect time to hunt for orchids – and there are plenty of opportunities to find them at North Wales Wildlife Trust nature reserves! Find out where to look …

  Read full story

 • O’r diwedd – maen nhw’n ôl!

  Thursday 1st June, 2017

  Butterfly orchid at Caeau Tan y Bwlch Nature Reserve

  Dechrau’r haf yw’r amser perffaith i chwilio am degeirianau – ac mae digon o gyfleoedd i ddod o hyd iddynt yng ngwarchodfeydd natur Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru! Rhagor o wybodaeth am ble i chwilio ...

  Read full story

 • Etholiad 2017 – Pam mae’n bwysig i fywyd gwyllt

  Thursday 1st June, 2017

  Mae Etholiad Cyffredinol brys y DU yn cael ei gynnal ar Fehefin 8fed, ar adeg tyngedfennol i fywyd gwyllt. Bydd gan y Llywodraeth nesaf benderfyniadau mawr i’w gwneud dros amgylchedd naturiol y DU – ar unwaith bron. Dyma beth allwch chi ei wneud ...

  Read full story

 • Cyfrif creaduriaid? Cofiwch ein cyfrif ni!

  Thursday 1st June, 2017

  Rydyn ni’n lansio 30 Diwrnod Gwyllt gyda’n digwyddiad “Cyfrif Creaduriaid” poblogaidd yng Ngwarchodfa Natur Cemlyn ar Ynys Môn. Mwy o wybodaeth am beth i’w gyfrif, pryd a pham …!

  Read full story