News

 • Mudwyr yn Pasio Trwodd

  Friday 1st September, 2017

  Mae nifer o rydwyr ac adar hela yn cyrraedd nawr i dreulio’r gaeaf hefo ni. Da chi’n medru adnabod y mudwyr teithiol ar eu ffordd ym mhellach i’r de?

  Read full story

 • Neidr â dwy cynffon?

  Friday 1st September, 2017

  Read full story

 • A Killer in your garden!

  Tuesday 1st August, 2017

  Do you know if you have any New Zealand Flatworm in your garden? There are very few records of this unwanted pest in Wales, but is that because no one is looking?

  Read full story

 • Llofrudd yn eich gardd!

  Tuesday 1st August, 2017

  Ydych chi’n gwybod os oes gennych Lyngyr Lledog Seland Newydd yn eich gardd? Ychydig iawn yw’r cofnodion o’r pla dianghenraid hyn yng Nghymru, ond ydi hynny oherwydd nad oes neb yn edrych?

  Read full story

 • We need your help!

  Tuesday 1st August, 2017

  Read full story

 • Rydym angen eich help!

  Tuesday 1st August, 2017

  Read full story

 • Newyddion Da i Foroedd Byw

  Tuesday 18th July, 2017

  Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru wedi ymuno â'i gilydd i sefydlu prosiect Moroedd Byw Cymru. Mi fydd y prosiect yn lansio yn ystod Haf 2018 fel rhan o Flwyddyn y Môr yng Nghymru. Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri (CTL) wedi darparu £25,860 i'r Bartneriaeth i ddatblygu'r cais am y grant llawn a fydd yn cael eu cyflwyno i'r Gronfa ym mis Tachwedd.

  Read full story

 • Good News for Living Seas

  Tuesday 18th July, 2017

  North Wales Wildlife Trust and Wildlife Trust South & West Wales have joined forces to bring you our Living Seas Wales Project. The project is due to launch in Summer 2018 as part of Wales’ Year of the Sea. The Heritage Lottery Fund (HLF) have awarded the Partnership £25,860 to develop the application for a full grant in November.

  Read full story

 • Make this a Butterfly Summer!

  Sunday 2nd July, 2017

  How many of the UK’s 59 species of butterfly have you seen? Why not challenge yourself to see one that may be new to you on a NWWT nature reserve this summer!

  Read full story

 • Stay Wild this Summer

  Sunday 2nd July, 2017

  This June 700 people across North Wales took and an amazing 49,322 across the UK took part in The Wildlife Trusts’ annual 30 Days Wild challenge. Find out how you can stay wild in July and beyond!

  Read full story