News

 • Remember, remember, the 5th of November …

  Wednesday 1st November, 2017

  As bonfire night approaches remember to check first that a hedgehog has not already taken up residence!

  Read full story

 • A new wildlife garden for Bangor!

  Wednesday 1st November, 2017

  Are you keen to learn how to create a wildlife garden? Well now is your chance to come along and find out more, while lending a hand at the Trust’s new office in Bangor.

  Read full story

 • Hibernating is for hedgehogs!

  Wednesday 1st November, 2017

  Now that the clocks have changed and the nights are drawing in, lots of our wildlife has switched into energy saving mode. Hibernation is a way for many creatures, including hedgehogs, to survive the cold, dark winters without having to forage for food or migrate to warmer climes. However, with our central heating & shops open 24 hours a day, we humans have no excuse for deep sleeping this winter!

  Read full story

 • Christmas goodies now on sale!

  Wednesday 1st November, 2017

  Now available via our website, the Bangor office and Christmas events: a selection of bilingual cards, calendars and gifts. Shop with us and support local wildlife at the same time!

  Read full story

 • I ddraenogod mae gaeafgysgu!

  Wednesday 1st November, 2017

  Nawr bod y clociau wedi cael eu troi’n ôl a’r nosweithiau’n tynnu i mewn, mae llawer o fywyd gwyllt wedi newid ei ddull o arbed egni. Mae gaeafgysgu yn ffordd i lawer o greaduriaid, gan gynnwys draenogod, oroesi gaeafau oer a thywyll heb orfod chwilio am fwyd na mudo i hinsawdd gynhesach. Ond gyda siopau ar agor 24 awr y dydd, a gwres canolog yn ein cartrefi ni, does gennym ni fel pobl ddim esgus dros gysgu’n drwm y gaeaf yma!

  Read full story

 • Nwyddau’r Nadolig ar werth nawr!

  Wednesday 1st November, 2017

  Ar gael nawr drwy ein gwefan, yn swyddfa Bangor ac yn nigwyddiadau’r Nadolig: dewis da o gardiau dwyieithog, calendrau ac anrhegion. Ewch ati i siopa gyda ni a chefnogi bywyd gwyllt lleol ar yr un pryd!

  Read full story

 • Gardd fywyd gwyllt newydd i Fangor!

  Wednesday 1st November, 2017

  Ydych chi’n awyddus i ddysgu sut i greu gardd fywyd gwyllt? Wel dyma eich cyfle chi i ddod draw a chael gwybod mwy, gan roi help llaw yn swyddfa newydd yr Ymddiriedolaeth ym Mangor.

  Read full story

 • Gwneud adduned at Dachwedd y pumed ...

  Wednesday 1st November, 2017

  Wrth i noson tân gwyllt nesáu, cofiwch wneud yn siŵr nad oes draenog wedi dod i fyw yn y goelcerth rydych chi wedi’i hadeiladu!

  Read full story

 • Learn to love moths

  Monday 2nd October, 2017

  Discover why moths are important and what you can do to help them …

  Read full story

 • Ffyngau – Gwledd ar Droed?

  Monday 2nd October, 2017

  Read full story