February, 2017

 • Welsh Beaver Project

  Wednesday 1st February, 2017

  After an absence of over 500 years, a reintroduction of beavers to the wild in Wales finally looks set to become a reality this summer.

  Read full story

 • Lili wen fach – snowdrops in spring!

  Wednesday 1st February, 2017

  This delicate little flower is one of the first to emerge at this time of year, bringing with it the promise of warmer days!

  Read full story

 • Aristotle’s sharks and Darwin’s barnacles

  Wednesday 1st February, 2017

  Shark egg case

  Did you know Aristotle spotted that some sharks lay eggs and Darwin was fascinated by barnacles? Centuries later, scientists are still learning about our marine environment – and they want our help!

  Read full story

 • National Nest Box Week

  Wednesday 1st February, 2017

  National Nest Box Week takes place each year from 14-21 February. Why not put up a box in your garden in order to help our breeding birds?

  Read full story

 • Prosiect Afancod Cymru

  Wednesday 1st February, 2017

  Ar ôl absenoldeb o fwy na 500 mlynedd, mae’n ymddangos bod ailgyflwyno afancod i’r gwyllt yng Nghymru’n mynd i fod yn realiti yr haf yma.

  Read full story

 • Lili wen fach

  Wednesday 1st February, 2017

  Y blodyn bach egwan yma yw un o’r rhai cyntaf i ymddangos yr adeg yma o’r flwyddyn, gan gynnig addewid o ddyddiau cynhesach i ddod!

  Read full story

 • Siarcod Aristotle a Gwyddau Môr Darwin

  Wednesday 1st February, 2017

  Shark egg case

  Oeddech chi’n gwybod bod Aristotle wedi sylwi bod rhai siarcod yn dodwy wyau a bod Darwin yn rhyfeddu at wyddau môr? Ganrifoedd yn ddiweddarach, mae gwyddonwyr yn dal i ddysgu am amgylchedd y môr – ac maen nhw eisiau ein help ni!

  Read full story

 • Prosiect Afancod Cymru

  Wednesday 1st February, 2017

  Ar ôl absenoldeb o fwy na 500 mlynedd, mae’n ymddangos bod ailgyflwyno afancod i’r gwyllt yng Nghymru’n mynd i fod yn realiti yr haf yma.

  Read full story

 • Wythnos Blychau Nythu Genedlaethol

  Wednesday 1st February, 2017

  Mae’r Wythnos Blychau Nythu Genedlaethol yn cael ei chynnal bob blwyddyn rhwng 14 a 21 Chwefror. Beth am godi blwch yn yr ardd er mwyn helpu adar sy’n magu?

  Read full story