Gwirfoddolwch

Volunteers at Cemlyn - Ben Stammers

Fyddech chi’n hoffi gwneud rhywbeth er lles eich bywyd gwyllt lleol? Fyddech chi’n hoffi gweithio mewn tîm a dod i adnabod pobl newydd? Fyddech chi’n hoffi gwella eich CV gyda phrofiad addas? Mae gennym ni fwy na 250 o wirfoddolwyr brwd ac ymroddgar sy’n ymwneud â phob agwedd ar waith yr Ymddiriedolaeth. Hebddyn nhw, fydden ni ddim yn gallu goroesi.

Beth am ymuno â ni?

Gwirfoddolwyr Cadwraeth

Mae grwpiau gwaith rheolaidd yn cael eu cynnal yn ein gwarchodfeydd natur ni, gan reoli rhywogaethau a chynefinoedd a chynnal mynediad i ymwelwyr.

  • Mae grwpiau gwaith rheolaidd yn cael eu cynnal bob dydd Mercher yng Ngwaith Powdwr ger Porthmadog ac yn Chwarel Marffordd ger Wrecsam.
  • Ymunwch â Changen Arfon ar y dydd Gwener cyntaf o bob mis yn Spinnies Aberogwen i helpu i gynnal y safle yma sy’n hafan i adar!
  • Mae grwpiau gwaith yn cyfarfod yn ein gwarchodfeydd eraill ni drwy gydol yr wythnos ac ar benwythnosau o dro i dro – cysylltwch â ni am yr amserlen ddiweddaraf.

 

Gwaith Arolygu / Monitro

Cysylltwch â ni, oherwydd mae’r math yma o waith yn newid, gan ddibynnu ar y tymor. Cysylltwch am y newyddion diweddaraf.

Ymwybyddiaeth Forol

"Mae arnon ni angen byddin o bobl sy’n caru’r môr ac yn deall nad oes bywyd o gwbl heb ddŵr". Jacques Yves Cousteau

Sefydlwyd Ymwybyddiaeth Forol yn 2001 gan grŵp o wirfoddolwyr brwdfrydig a oedd eisiau lledaenu’r gair am ryfeddodau amgylchedd y môr a phwysigrwydd ei gadwraeth. Heddiw, mae mwyafrif ein gwaith ledled Gogledd Cymru’n cael ei wneud gan wirfoddolwyr brwd. Beth am ymuno â ni i warchod bywyd y môr yng Ngogledd Cymru a dod yn wirfoddolwr Ymwybyddiaeth Forol?
 

Gwarchodfa Natur Cemlyn – Wardeiniaid Gwirfoddol Dros Dymor yr Haf

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch y daflen am Wardeiniaid Gwirfoddol Cemlyn Dros Dymor yr Haf isod. 

Mae Siop Parc Gwledig Chwarel Breakwater, Caergybi a Siop Parc Gwledig y Gogarth, Llandudno eich angen chi!

Beth am ymuno ag un o’n timau o wirfoddolwyr cyfeillgar a brwd yn ein siopau? Mae ein gwerthiant yn codi arian hanfodol i’r Ymddiriedolaeth bob blwyddyn. Drwy helpu byddwch yn cael cyfle i gyfarfod pobl a byddwch yn gwybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth mawr. 

             

Dechreuwch arni nawr!

Llenwch y ffurflen yma, neu cysylltwch â’n Cydlynydd Gwirfoddolwyr, Katy: volunteering@wildlifetrustswales.org neu 01248 351541

 

Downloads

FilenameFile size
cemlyn_warden2011.pdf103.16 KB
volunteer_application_form_1.doc98.5 KB
nwwt_north_east_denbighshire_flintshire_wrexham_conservation_volunteer_tasks_august_to_september_2016.pdf284.11 KB
nwwt_north_west_gwynedd_anglesey_conwy_conservation_volunteer_tasks_july_-_sept_16.pdf118.83 KB