Rhesymau dros fod yn arfordirol, 1,2,3…

Sunday 2nd July 2017

Wrth i chi ildio i’r dyhead i fod ar y traeth ac yn trochi eich traed yn y dŵr pan mae’r haul ar ei orau, yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst, fe welwch chi ni yno’n tynnu sylw at y byd Natur o’ch cwmpas.

Mae rhaglen o ddigwyddiadau haf Cymru Danddwr - Underwater Wales yn dechrau gyda phrofiad newydd o dan y dŵr ac yn gorffen gyda pop-yp neu ddau. Oeddech chi’n gwybod bod posib gweld cyfoeth o fywyd gwyllt dim ond drwy wisgo snorcel ac arnofio uwch ben darn o wymon? Os ydych chi eisiau gweld y byd tanddwr yma, dylech fod wrth eich bodd yn nigwyddiadau ‘snwdling’ Kim Atkinson. Eisiau gwybod beth mae bywyd gwyllt yn ei wneud pan mae’r golau’n diffodd? Byddwn yn mynd â grŵp bychan i archwilio pyllau creigiog yn ystod y nos a, rhag ofn y bydd yn glir, rydyn ni wedi dewis mynd ar adeg pan mae cawod meteor Perseid yn ei hanterth.  

Byddwn yn ymddangos ar draethau a chlogwyni ar hyd arfordir Gogledd Cymru, boed yn gwylio’r môr am lamhidyddion a dolffiniaid ar ein tripiau blynyddol gyda’n Cangen ar Ynys Môn ym Mhorth Llechog neu’n picio i ble a phryd bynnag mae’r tywydd yn braf i ddangos i bwy bynnag sydd ar y traeth y bywyd gwyllt sydd o’u cwmpas – gydag ambell weithgaredd a gêm hefyd. Hefyd rydyn ni wedi trefnu diwrnod grêt yn Llandudno gyda digwyddiad mawr Cangen Dyffryn Conwy ar Draeth y Gorllewin

Cadwch lygad ar dudalennau digwyddiadau’r wefan ac ar dudalen Cymru Danddwr - Underwater Wales ar Facebook a’n cyfrif ar twitter am fwy o wybodaeth. Ac os na fyddwch yn gallu dod i’n digwyddiadau, lawrlwythwch ein hadnoddau am ddim ar gyfer cymryd rhan mewn gweithgareddau arfordirol eich hun – heriau, taflenni gwylio, gemau i blant (dan do ac yn yr awyr agored!) neu wyddoniaeth y dinesydd!