Adolygiad Blynyddol ac Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Pob blwyddyn rydym yn cynhyrchu ein Adroddiad Blynyddol, sydd yn amlygu ein cyflawniadau allweddol am y flwyddyn. Am adolygiad dyfnach gallwch ddarllen ein Adroddiad Blynyddol. Fe alwch lawr-lwytho y dogfennau hyn neu galw i mewn i’n swyddfa ym Mangor i dderbyn copi.

Downloads

FilenameFile size
nwwt_annual_review_2016-17.pdf1.15 MB
nwwt_annual_report_accounts_2016-17.pdf13.18 MB