Darganfod Moroedd Byw

Pwll TraiMoroedd Byw Cymru

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru wedi ymuno â'i gilydd i sefydlu prosiect Moroedd Byw Cymru. Mi fydd y prosiect yn lansio yn ystod Haf 2018 fel rhan o Flwyddyn y Môr yng Nghymru. Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri (CTL) wedi darparu £25,860 i'r Bartneriaeth i ddatblygu'r cais am y grant llawn a fydd yn cael eu cyflwyno i'r Gronfa ym mis Tachwedd.

Moroedd Byw yw gweledigaeth yr Ymddiriedolaethau Natur ar gyfer dyfodol moroedd Prydain. O fewn Moroedd Byw mae bywyd gwyllt y môr yn ffynnu o ddyfnderoedd y cefnfor i ddyfroedd bas yr arfordir. Rydym yn gwybod bod ein moroedd wedi cyrraedd trobwynt ac yn ogystal â'n gwaith eiriolaeth gyda Llywodraeth Cymru a gwleidyddion Cymru, rydym yn credu bod pobl a chymunedau lleol ac ymwelwyr arfordirol yn allweddol i helpu i wrthdroi dirywiad ein bywyd gwyllt morol.

Bydd ein prosiect  Moroedd Byw Cymru yn defnyddio profiadau syfrdanol, arloesol a diddorol i adeiladu cysylltiadau gydag ac i ysbrydoli gweithred ar gyfer ein moroedd. Yn byw ar yr arfordir, yn defnyddio’r arfordir ar gyfer gwaith neu bleser neu’n byw yn bell o lan y môr bydd yn rhoi cyfle i'r cyfranogwyr i ddysgu am, i fwynhau ac i gyfrannu at warchod yr amgylchedd morol.

Byddwn yn defnyddio sioe deithiol a gweithgareddau ledled Cymru i gysylltu hefo cynulleidfa eang i greu archif rhyngweithiol o'u dreftadaeth forol. Amcan ein prosiect yw helpu pobl i ymgysylltu, gofalu ac uniaethu gyda'r amgylchedd morol. Yn ei dro, hoffwn alluogi pawb i deimlo'r bod ganddynt yr allu i weithredu.

Os hoffech wybod mwy am y prosiect hwn mae croeso i chi gysylltu â'n Rheolwr Moroedd Byw, Nia Hâf Jones ar niajones@wildlifetrustswales.org

Rydym angen eich help!

Er mwyn ein helpu i greu'r prosiect yma rydym yn cynnal ymgynghoriad gyda'r cymunedau y byddwn yn gweithio.

Cliciwch yma os oes gennych chi 5 munud i ateb pedwar cwestiwn syml am yr hyn yr ydych yn meddwl ar hyn o bryd am fywyd gwyllt arfordirol a morol Cymru?