Archwilio Cynefinoedd & Rhywogaethau

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am fywyd gwyllt a'u cynefinoedd yma ym Mhrydain. Mae'r cyswllt yma yn eich cyfeirio i wefan yr Ymddiriedolaethau Natur Prydeinig ac felly yn anffodus nid yw ar gael yn ddwyieithog. Os dymunwch gwybodaeth am unrhyw rhywogaeth neu gynefin yn y Gymraeg cysylltwch â ni yma yn Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru drwy e-bostio nwwt@wildlifetrustswales.org