Bwyd Adar Vine House Farm

Oeddech chi'n gwybod bod swm o £5 yn cael ei gyfrannu at eich Ymddiriedolaeth Natur leol pan rydych chi'n prynu bwyd adar gwyllt am y tro cyntaf gan Vine House Farm, gyda hyd at 5% pellach o'r gwerthiant yn cael ei gyfrannu'n gyson hefyd?

Mae Vine House Farm Bird Foods wedi bod yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaethau Natur yn ystod y 10 mlynedd diwethaf gan helpu i warchod ac adfer ardaloedd er lles byd natur ac ysbrydoli pobl i brofi bywyd gwyllt yn uniongyrchol. Hyd yma, mae rhoddion Vine House Farm wedi dod i gyfanswm o fwy na £1,250,000, gan gynnwys mwy na £13,000 i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

I gael mwy o wybodaeth am Vine House Farm ac i brynu bwyd yn uniongyrchol gan eu fferm gadwriaethol lwyddiannus ewch i wefan Vine House Farm!


Dathlu perthynas 10 mlynedd yn cydweithio er lles bywyd gwyllt

Yn ôl yn 2007, dechreuodd yr Ymddiriedolaethau Natur gydweithio mewn partneriaeth â Vine House Farm Bird Foods, gan helpu i warchod ac adfer ardaloedd er lles byd natur ac ysbrydoli pobl i brofi bywyd gwyllt yn uniongyrchol. Mae Vine House Farm wedi cyfrannu at yr ymdrech hon drwy roi hyd at 5% o’i gwerthiant bwyd adar, sy’n fwy na £1.25 miliwn ar hyn o bryd. Yr hyn sy’n gwneud y bartneriaeth hon mor ddeinamig yw bod sylfaenydd a pherchennog y cwmni, Nicholas Watts, yn gweithredu ar sail athroniaeth o gadwraeth natur a dull o ffermio sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt.

Yn bedwaredd cenhedlaeth o ffermwyr, mae Nicholas wedi bod yn gweithio’r tir yn Vine House Farm yn Deeping St Nicholas, Swydd Lincoln, er pan oedd yn fachgen. Daeth ei hobi gwylio adar yn rhan o’i waith yn 1992, gan arwain at MBE am ei waith cadwraeth natur er lles bywyd gwyllt a’i reolaeth gyfeillgar i fywyd gwyllt ar y fferm, a llawer o ddyfarniadau eraill. Yn ystod yr 20 mlynedd, diolch i fesurau cyfeillgar i fywyd gwyllt sydd wedi’u gweithredu ar y fferm, mae nifer y tylluanod gwynion a’r llwydfron wedi cynyddu bedair gwaith ac mae deg gwaith yn fwy o olfan y mynydd a chornchwiglod yno.

Cliciwch yma i fynd i siop Vine House Farm ar-lein ac i gefnogi Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ar yr un pryd!