Rydym ni angen CHI!

Mae ein bywyd gwyllt ni’n werthfawr ac mae angen eich cefnogaeth chi.

Drwy ddod yn aelod o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, rydych chi’n ymuno â chymuned o fwy na 4,500 o ymgyrchwyr sydd eisiau gwarchod ein hamgylchedd naturiol ni ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Rydych chi’n helpu i greu hafan ar gyfer bywyd gwyllt a thirluniau byw ar gyfer rhywogaethau o dan fygythiad. Hefyd, ar yr un pryd, rydych chi’n sicrhau mynediad at holl ryfeddodau byd natur ar garreg y drws.

A does dim rhaid i hyn i gyd gostio llawer: gall ymuno ag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru gostio cyn lleied â £2.50 y mis i chi.

Brysiwch – ymunwch heddiw!

 

Sut mae dod yn aelod

I ymuno â ni, y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw dewis un o’r opsiynau yma:

  • Mae tanysgrifio drwy Ddebyd Uniongyrchol yn arbed amser ac arian i’r Ymddiriedolaeth. Ymunwch ar-lein neu argraffu a llenwi’r ffurflen ar waelod y dudalen yma a’i dychwelyd i:

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Llys Garth, Ffordd Garth, BANGOR, Gwynedd, LL57 2RT

  • I ymuno gyda cherdyn credyd neu ddebyd, ffoniwch 01248 351541
  • I dalu am eich aelodaeth gyda siec, rhaid argraffu, llenwi a dychwelyd y ffurflen ar waelod y dudalen yma (heb roi unrhyw wybodaeth yn yr adran Debyd Uniongyrchol) i’r cyfeiriad uchod a chynnwys eich taliad yn yr amlen

Aelodaeth Rhodd

Mae rhannu eich awch a’ch angerdd tuag at fywyd gwyllt gyda ffrind neu aelod o’ch teulu yn rhoi siawns iddynt gael defnyddio adnoddau holl fudd aelodaeth tra byddent yn lledu’r gair ynglŷn â phwysigrwydd cadwraeth. Os ydych yn elwa o fuddion aelodaeth yn barod, pam na wnewch chi ddim helpu eraill i wneud yr un fath hefyd gan wybod y bod eich rhodd byw yn gweithio er lles bywyd gwyllt yn Ngogledd Cymru.

Hefyd, mae aelodaeth yn anrheg wych ar gyfer plant o bum mlwydd oed neu'n hŷn. Byddant yn derbyn cylchgronau eu hunain yn llawn gweithgareddau, ffeithiau natur, a syniadau ar gyfer fforio. Ysbrydolwch eich plant, wyrion, neiaint neu nithoedd ar daith i ddarganfod natur.


 

Mae gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru opsiwn aelodaeth addas i’ch anghenion chi.

Oedolion: Unigol / Ar y Cyd

Manteision aelodaeth:

 • tri chopi y flwyddyn o Natur: cylchgrawn Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru sy’n llawn newyddion am ein bywyd gwyllt lleol ni ac uchafbwyntiau o Gymru a'r DU


• cael cymryd rhan mewn rhaglen flynyddol o fwy na 100 o ddigwyddiadau bywyd gwyllt: teithiau cerdded, sgyrsiau a phopeth yn y canol


• gwybodaeth am ein gwarchodfeydd gwych a’r bywyd gwyllt arbennig sydd ynddyn nhw i gyd

Teuluoedd a Phlant: gwylio, dysgu a chwarae

Gwyllt! [= 'Wildlife Watch'] yw rhaglen wych yr Ymddiriedolaethau Natur ar gyfer naturiaethwyr ac amgylcheddwyr ifanc brwd.


Mae aelodau Gwyllt! yn cael y canlynol:

• Pecyn croeso, yn cynnwys cerdyn aelodaeth, llawlyfr, poster, sticer a bathodyn.

• pedwar copi o gylchgrawn Gwyllt! y flwyddyn – yn llawn gwybodaeth, cystadlaethau, posau a phrosiectau

• mynediad i wefan ryngweithiol gyda gemau a lawrlwythiadau am ddim ar thema byd natur

• gwybodaeth am grwpiau Gwyllt! lleol a’u digwyddiadau sydd wedi’u cynllunio’n benodol gan feddwl am blant a phobl ifanc

Os byddwch yn ymuno fel teulu byddwch yn cael holl fanteision yr aelodaeth i oedolion ac yn derbyn cylchgronau Gwyllt!
                                       

  

Downloads

FilenameFile size
Ffurflen Aelodaeth190.9 KB