Tirweddau Byw

Cadwraeth bywyd gwyllt

Tirweddau Byw

Wrexham Industrial Estate Living Landscape panorama - Sky Cat

Dull unedig o weithredu

Nid yw gwarchodfeydd natur ar eu pen eu hunain yn ddigon i achub ein bywyd gwyllt brodorol. I alluogi bywyd gwyllt i ffynnu, rhaid i ni greu Tirweddau Byw cysylltiedig lle mae cynefinoedd bywyd gwyllt yn fwy, yn cael eu rheoli’n well ac yn fwy unedig.

Dod yn wirfoddolwr Tirwedd Fyw

Cynlluniau Tirwedd Fyw yng Ngogledd Cymru

Ein gweledigaeth ni yw helpu i greu tirweddau i fywyd gwyllt a phobl ffynnu ynddynt gyda’i gilydd gydag amgylchedd glân, iach a chynaliadwy. Mae gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru dri chynllun Tirwedd Fyw sydd wedi’u lleoli: ar Gorsydd Môn; ar hyd dyffrynnoedd afonydd Alun a Chwiler (ger yr Wyddgrug); ac o amgylch Stad Ddiwydiannol Wrecsam.

Beth yw Tirwedd Fyw?

  • Ardaloedd craidd o gynefin bywyd gwyllt o ansawdd uchel: hafan hanfodol i fywyd gwyllt allu ailsefydlu yn y dirwedd ehangach ar ôl ei hadfer.
     
  • Cysylltiadau rhwng ardaloedd craidd, neu botensial i’w creu. Coridorau parhaus o gynefin addas sy’n gweithredu fel ‘priffyrdd bywyd gwyllt’ ac yn galluogi rhywogaethau i deithio drwy ardaloedd y mae dylanwad dyn yn aflonyddu arnyn nhw; gyda ‘cherrig camu’ – ardaloedd naturiol llai, heb gysylltiad – yn gweithredu fel mannau aros i fywyd gwyllt ar symud.
     
  • Cyfleoedd i gynyddu hydreiddedd ar draws y dirwedd gyfan: gan gydnabod, er nad yw pob man yn gynefin perffaith, y gallwn ni wneud newidiadau i’r ffordd mae’r holl dir yn cael ei reoli fel ei bod yn haws i fywyd gwyllt ailsefydlu yn y dirwedd.
     

Mwy o wybodaeth ar gael yma ...