Cysylltwch â ni

YMDDIRIEDOLAETH NATUR GOGLEDD CYMRU

Cysylltwch â ni

Amy Lewis

Ymholiadau cyffredinol

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Llys Garth, Ffordd Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RT
Rhif ffôn: 01248 351 541
E-bost: info@northwaleswildlifetrust.org.uk

Ymholiadau eraill

Os bydd unrhyw argyfwng gyda da byw yn ein gwarchodfeydd natur, ffoniwch 07764 897411

Aelodaeth a Chodi Arian

Graeme Cotterill, Cyfarwyddwr Codi Arian 
graeme.cotterill@northwaleswildlifetrust.org.uk
01248 351541

Gwirfoddoli

Katy Haines, Swyddog Cefnogi Gwirfoddolwyr
katy.haines@northwaleswildlifetrust.org.uk
01248 351541

Gwarchodfeydd natur

Chris Wynne, Uwch Reolwr y Gwarchodfeydd
chris.wynne@northwaleswildlifetrust.org.uk
01248 351 541
07764 897 411

Aelodaeth a digwyddiadau

Mark Roberts,

Rheolwr Marchnata Aelodaeth a Recriwtio

mark.roberts@northwaleswildlifetrust.org.uk

01248 351541 

07908728484 

Ymholiadau’r Wasg a Chyfathrebu

Ian Campbell, Swyddog Cyfathrebu
ian.campbell@northwaleswildlifetrust.org.uk
01248 351541

Teithiau cerdded, sgyrsiau a digwyddiadau

Bleddyn Williams, Swyddog Gweinyddol
bleddyn.williams@northwaleswildlifetrust.org.uk
01248 351541

Gwasanaethau Proffesiynol

info@enfysecology.co.uk 
www.enfysecology.co.uk

Rhian Hughes, Consultancy Manager, 07764 897417, rhian@enfysecology.co.uk

Tim Yardley, Ecological Consultant, 07904 578098, tim@enfysecology.co.uk

Keymar Wake, Ecologist 07903 570688 keymar@enfysecology.co.uk

Matt Moss, Ecologist, 07508 741073, matt@enfysecology.co.uk

Peter Kneen, Ecological Clerk of Works, 07787 254871, peter@enfysecology.co.uk

Laurence Maxwell, Habitat Management Officer, 07903 570863, laurence@enfysecology.co.uk

 

Tirweddau Byw a Chefn Gwlad Ehangach

Adrian Lloyd Jones, Rheolwr Tirweddau Byw  
adrian.jones@northwaleswildlifetrust.org.uk
07764 897412
01248 351541

Polisi Cwynion

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru wedi ymrwymo i roi gwasanaeth o safon uchel. Er gwaethaf pob ymrwymiad, weithiau ni fydd pethau’n digwydd fel rydym yn dymuno. Os bydd hyn yn digwydd, rydym eisiau cael gwybod a gwneud pethau’n iawn os yw hynny’n bosib.

Os oes gennych chi gŵyn, neu awgrym positif, cofiwch ddweud wrthym ni amdano a’n helpu ni i’ch helpu chi.

 Mwy o wybodaeth

Gadael neges