Swydd Warden Cadwraeth dan hyfforddiant (10 lle ar gael)

Lleoliad: Llyn Parc Mawr Community Woodland, Newborough, , LL61 6SU

Our Wild Coast group © North Wales Wildlife Trust

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bywyd gwyllt neu fyd natur? Ydych chi’n awyddus i ddysgu mwy am gadwraeth ymarferol a sut mae’n gweithio ar y tir? Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru a Grŵp Coetir Cymunedol Llyn Parc Mawr yn ymuno yr haf yma i gynnig rôl unigryw i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy’n byw ar Ynys Môn neu Arfon yn Gwynedd.

Position details

Cyfnod

-

Ymroddiad

Dyddiau o'r wythnos

Manylion cyswllt

Anfonwch y cais cyflawn at Andy.OCallaghan@northwaleswildlifetrust.org.uk erbyn dydd Gwener, 7fed Gorffenaf 2019

DISGRIFIAD SWYDD: Warden Cadwraeth

Hyd y swydd: Dwy wythnos, Dydd Llun i Ddydd Gwener a dechrau ar y 22ain Gorffenaf

Nifer y swyddi sydd ar gael: bydd 10 warden cadwraeth yn cael eu dewis

Lleoliad: Llyn Parc Mawr, Niwbwrch (Bydd cludiant ar gael)     

Yn atebol i: Andy Charles-O’Callaghan (YNGC)  

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru a Grŵp Coetir Cymunedol Llyn Parc Mawr yn ymuno yr haf yma i gynnig rôl unigryw i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy’n byw ar Ynys Môn neu Arfon yn Gwynedd. Y nod yw rhoi cyfle i bobl ifanc gael profiad ymarferol o gadwraeth, dysgu mwy am yr amgylchedd naturiol a gadael ar ôl y lleoliad dwy wythnos gydag amrywiaeth o gymwysterau AQA a phortffolio i gyfrannu tuag at yrfa yn y dyfodol.

Bydd y rôl yn cynnwys y canlynol: 

  1. Hyfforddiant cadwraeth ymarferol yn defnyddio amrywiaeth o gelfi llaw   
  2. Rheoli gwarchodfa natur
  3. REC (Rescue Emergency Care) cwrs cymorth cyntaf un diwrnod
  4. Adnabod rhywogaethau
  5. Cadwraeth ar y môr a’r tir – beth yw’r gwahaniaeth?   
  6. Cydlynu pobl        
  7. Cynnwys y gymuned leol – sut a pham?            
  8. Cynnal gwyddoniaeth y dinesydd

Does dim rhaid i chi fod ag unrhyw gymwysterau penodol i gymryd rhan. Y cyfan rydym yn ei ofyn yw eich bod yn rhydd i fynychu bob dydd ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau iechyd a diogelwch, a bod gennych chi ddiddordeb mewn dysgu am fyd natur a chadwraeth.   

Beth nesaf?

Cliciwch ar y linc isod i ddadlwytho’r ffurflen cais

Gwybodaeth cais pwysig

Rydyn ni eisiau gwybod beth sy’n gwneud i chi ymddiddori mewn cadwraeth a beth sy’n eich annog chi i fod eisiau cymryd rhan, felly cofiwch sôn am eich diddordebau a beth sy’n bwysig i chi wrth ysgrifennu eich cais! Hefyd cofiwch gynnwys cyfeiriad e-bost a’ch enw er mwyn i ni allu cysylltu â chi (e-bost rhiant/gwarcheidwad os ydych chi’n iau na 18 oed).

PWYSIG – Os ydych chi’n teithio o Gwynedd, cysylltwch ag Andy cyn gwneud cais.