12 Diwrnod Gwyllt

12 Diwrnod Wyllt

© Mark Hamblin 2020VISION

Her natur ganol gaeaf

Ydych chi'n barod i ddathlu 12 Diwrnod y Nadolig drwy fynd yn wyllt? Yn yr ystyr awyr agored, wrth gwrs. #12DiwrnodGwyllt yw ein her Nadolig fechan sy’n eich annog chi i wneud un peth gwyllt y dydd rhwng y 25ain o Ragfyr a'r 5ed o Ionawr.

Gall treulio amser ym myd natur wneud i chi deimlo'n hapusach ac yn iachach, ac ar ôl y flwyddyn rydyn ni i gyd wedi'i chael, mae pawb yn haeddu gwneud amser iddyn nhw eu hunain, a mwynhau bywyd gwyllt rhyfeddol y gaeaf ar yr un pryd. O fwydo adar i losgi calorïau eich cinio Nadolig yn y goedwig, gall gwneud y Gweithredoedd Gwyllt bach yma eich helpu chi i gael gwared ar felan y gaeaf!

Cofrestrwch yma i ddechrau arni ac fe gewch chi lawer o syniadau i’ch cadw chi’n brysur yn ystod y 12 diwrnod.

Cofrestrwch rwan 

Gwneud torch Nadolig ar gyfer adar

Dechrau arni

Mynd ar daith gerdded yn ystod y gaeaf

Ble i fynd

© Ross Hoddinott/2020VISION

Bwydo’r adar

Mwy o wybodaeth

Bird feeder on Spinnies Aberogwen nature reserve © Steve Ransome

Grey seal - Alexander Mustard 2020Vision

Swnio’n gyfarwydd? Mae 12 Diwrnod Gwyllt yn fersiwn llai o her yr haf rydym yn ei chynnal, 30 Diwrnod Gwyllt!

Rhannwch eich Gweithredoedd Gwyllt dros y Gaeaf gan ddefnyddio #12DiwrnodGwyllt.    

Rhannu ar Twitter