Noddi rhywogaeth

EIN CEFNOGI NI

Noddi rhywogaeth

Dormouse - Amy Lewis

Mae ein nawdd i rywogaethau’n anrheg berffaith i bobl sy’n hoff o fyd natur – gyda’r nawdd rhataf yn ddim ond £8.00!

Mae’n cynnwys tystysgrif noddi bersonol, taflen ffeithiau am rywogaethau a rhodd. Hefyd mae pob nawdd yn ein helpu ni i warchod bywyd gwyllt Gogledd Cymru!

swift sponsorship pack

Noddi blwch gwenoliaid duon

Fe allwch chi helpu i roi cartref i wenoliaid duon

Prynu nawr

Hibernating dormouse

Hibernating dormouse © Danny Green

Noddi pathew

Cyfle i noddi un o famaliaid bychain prinnaf Prydain

Prynu nawr

Sponsor pack shot Gors Maen Llwyd Nature Reserve

Noddi erw o Warchodfa Natur Cors Maen Llwyd

Cyfle i gefnogi eich darn personol chi o’r llecyn trawiadol yma yng Ngogledd Cymru

Prynu nawr

Sandwich tern

Sandwich tern_Ashley Cohen

Noddi môr-wennol bigddu

Helpu i gefnogi’r unig boblogaeth bwysig o’r fôr-wennol bigddu yng Nghymru

Prynu nawr

Beth am brynu nawdd drwy Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru?

Mae Gogledd Cymru’n dirwedd unigryw gydag amrywiaeth eang o rywogaethau. Mae pob nawdd rydym yn ei dderbyn yn ein helpu ni i warchod y lle arbennig yma ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Dod yn aelod er mwyn parhau â’n gwaith

Bydd eich aelodaeth yn cefnogi prosiectau cadwraeth ac addysg hanfodol yr Ymddiriedolaeth ledled y rhanbarth, gan gynnwys adfer cynefinoedd, gwarchod rhywogaethau a chynnal ein gwarchodfeydd natur.

Dod yn aelod