Edmygu Eirlysiau

Snowdrops © Bob Coyle

Mae eirlysiau’n gwneud i’r dirwedd edrych yn fwy llawen ac yn gwneud i ni wenu wrth eu gweld yng nghanol glaw trwm a thywydd stormus y gaeaf. Maen nhw’n arwydd bach i ni bod bywyd yn deffro yn y pridd unwaith eto a’r gwanwyn rownd y gornel! Fedrwch chi ein helpu ni i ddathlu’r uchafbwynt tymhorol yma a rhoi eich lluniau ar ein cyfrif Instagram newydd?

Mae’r Galanthus nivalis, y rhywogaeth fwyaf adnabyddus o eirlysiau, yn frodorol i ardal fawr yn Ewrop sy’n ymestyn o’r Pyrenees yn ne Ffrainc i Wlad Pwyl yn y gogledd a Thwrci Ewropeaidd yn y dwyrain. Felly blodau wedi’u cyflwyno yma yw’r rhai welwch chi’n tyfu yng Ngogledd Cymru – ond rhai o boblogaeth yn y DU sydd wedi sefydlu ers mwy na mileniwm! Mae’r rhan fwyaf o’r rhywogaethau eraill o eirlysiau gardd welwch chi’n dod o ddwyrain Môr y Canoldir ond mae sawl un i’w gweld yn Ne Rwsia, Georgia ac Azerbaijan. Maen nhw i gyd yn amrywio o ran siâp a maint: gall eirlys y Crimea, Galanthus plicatus, dyfu cyn daled â 30cm! Mae’n debyg bod y milwyr ar faes y frwydr yn rhyfel y Crimea (1853-1856) wedi’u cyfareddu gymaint gan y blodau yma fel eu bod wedi dod â nhw adref gyda nhw i’w plannu yn eu gerddi.   

Mae rhai rhywogaethau o eirlysiau dan fygythiad yn eu cynefinoedd gwyllt ac, yn y rhan fwyaf o wledydd, mae’n anghyfreithlon casglu eu bylbiau o’r gwyllt. Os ydych chi eisiau plannu eirlysiau yn eich gardd, dyma’r amser gorau i’w prynu ‘yn wyrdd’ – a’u prynu mewn potyn o ganolfan arddio dda.              

Oeddech chi’n gwybod?

Ystyr yr enw gwyddonol ar eirlysiau, Galanthus, yw ‘blodyn llefrith’ – ac, er syndod efallai, maen nhw’n rhyddhau persawr gwan ar ddiwrnod cynnes. 

Ewch i'n cyfrif Instagram newydd

Mae’n amser da nawr i fynd i chwilio am y blodau gaeaf tlws yma yn eich coetir lleol neu mewn gwarchodfeydd natur eraill yn yr ardal. Gallwch rannu eich lluniau ar ein cyfrif Instagram newydd ... byddem wrth ein bodd yn eu gweld!