National Marine Week

Yr Wythnos Forol Genedlaethol!

Dydd Sadwrn 25ain Gorffennaf – Dydd Sul 9fed Awst

Grey seal - Alexander Mustard 2020Vision

Deifiwch i mewn

Mae’r Wythnos Forol Genedlaethol yn dathlu popeth morol. Er gwaetha’i henw, mae’n para am 15 diwrnod fel ein bod yn gallu gwneud yn fawr o’r llanw! Eleni mae pethau ychydig yn wahanol oherwydd argyfwng Covid-19 ond mae gennym ni lawer o bethau i chi gymryd rhan ynddyn nhw ...       

Mae tîm Moroedd Byw Cymru yn brysur iawn yn dod â’r traeth yn fyw felly cadwch lygad ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol, ac fe fyddwn ni’n cynnig cyfleoedd i archwilio ein traethau yn rhithiol, digwyddiadau ar-lein byw, celf, crefft ac ychydig o feddwlgarwch. Hefyd fe fyddwn ni’n rhoi cyngor doeth i chi ar sut i ‘Achub y Môr o Unrhyw Le a Phob Man’.

Cofiwch ddweud wrthym ni am eich anturiaethau ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio  #NationalMarineWeek …

Rhoi cynnig ar rai o’n digwyddiadau anhygoel!

Bydd rhai o’r digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb, yn unol â chyfarwyddyd cyfredol y Llywodraeth a chan gadw pellter cymdeithasol bob amser, ond bydd digwyddiadau eraill yn rhai digidol, neu’n cael eu harwain gan y cyfranogwyr eu hunain. Edrychwch ar y manylion isod!

 

Cyfle i ddarganfod mwy am fywyd rhyfeddol y môr

Nodwch enw rhywogaeth i gael gwybod mwy amdani!

Dyddiau allan

Ffansi mynd am dro i’r arfordir, dyma rai o’n hoff lecynnau arfordirol ni ...

Plymio’n ddyfnach gyda blogiau Moroedd Byw ...

Amser am gystadleuaeth!

Oes gennych chi hoff brofiad erioed o fywyd gwyllt y môr yn y DU? Os felly, anfonwch eich lluniau, eich fideos neu eich straeon at marine@wildlifetrusts.org am gyfle i ennill sbienddrych Opticron a chopi o’r llyfr gwych ‘The Essential Guide to Rockpooling’ gan Julie Hatcher a Steve Trewhella. Mae’r gystadleuaeth yn cau am 11.59pm ar y 9fed o Awst. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap yn fuan wedyn.      

Helpu i warchod bywyd gwyllt y môr

Mae Moroedd Byw Cymru yn cael ei gyflwyno gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru. Bydd y prosiect cyffrous yma’n rhoi profiadau anhygoel i chi a chyfle i ymuno â ni wrth i ni warchod bywyd gwyllt rhyfeddol y môr yng Nghymru.

Darganfod mwy

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.
Syr David Attenborough

Lawrlwytho rhai o’n Taflenni Gweithgarwch morol