Cerddediad Mawr Gwyllt

Cerddediad Mawr Gwyllt

Cymrwch sialens y Cerddediad Mawr Gwyllt tros fywyd gwyllt

Helpwch yr Ymddiriedolaethau Natur fynd i ymrafael a’r argyfyngau natur a’r hinsawdd gan greu sialens i chi eich hun drwy wneud y Cerddediad Fawr Wyllt tros natur hanner tymor yr Hydref hwn.  Rhwng Hydref 25ain a 31ain, rydym yn gofyn i garwyr natur godi arian i’r Ymddiriedolaethau Natur wrth i ni gychwyn ar ein taith i amddiffyn o leiaf 30% o dir a môr ar ran bywyd gwyllt erbyn 2030.

Mewn gydnabyddiaeth o ein targed o 30 erbyn 30, rydym yn eich herio chi i wneud un o’r pethau canlynol:

> Cerdded 30km tros yr wythnos Y Cerddediad Mawr Gwyllt
> Cerdded 30km mewn 3 diwrnod
> Cerdded 30km mewn diwrnod

Ar y llaw arall, fe gewch greu eich sialens eich hunan – ac fe gewch hyd yn oed fag cario “Dyfodol Gwyllt” os ydych yn codi £30!

Cymrwch Ran

Big Wild Walk (Sam Hockaday)

Fe gododd Sam Hockaday tros £500 tros ei Ymddiriedolaeth Natur.

“Mi wnes i ddarganfod y bod hyn yn gyfle gwych i gysylltu a natur ond hefyd rhoi y gallu i godi arian i’r Ymddiriedolaethau Natur –  yn cefnogi ein bywyd gwyllt yn uniongyrchol.

Fe wnaethom benderfynu y bod rhaid i ni anelu i’r eithaf er mwyn codi cyn gymaint o arian ac y bo modd.  Fe wnaethom roi sialens i’n hunan i gerdded 100km mewn cyfnod o saith diwrnod.  Awgrymwn yn fawr iawn y bod pobl yn cymryd rhan yn y sialens hyn .  Mae’n cynnig nifer o bethau yn bersonol ac hefyd i’r byd naturiol.  Yn ystod y daith fe gewch y gallu i archwilio byd natur tra da chi’n rhoi’n ôl iddo.”

Cymrwch Ran