Yng ngoleuni’r llacio ar y cyfyngiadau symud, rydyn ni’n dechrau cynnal gweithgareddau a digwyddiadau awyr agored eto yn raddol. Mae’r niferoedd yn gyfyngedig iawn ac felly mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol ar gyfer mwyafrif y digwyddiadau, ac mae gweithdrefnau iechyd a hylendid llym wedi cael eu rhoi yn eu lle i warchod diogelwch ein staff a’n gwirfoddolwyr ni, yn ogystal ag aelodau’r cyhoedd. Mae’r holl ddigwyddiadau wedi’u rhestru yn yr ardal ‘Digwyddiadau’ ar ein gwefan ni, a hefyd ar ein tudalen ni ar Facebook. Os ydych chi’n archebu digwyddiad ymlaen llaw gyda ni, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall natur y gweithgarwch cyn cofrestru eich lle, gan fod hyn yn ein helpu ni i leihau unrhyw ganslo munud olaf. Os ydych chi’n methu dod i’n digwyddiadau ni o hyd, neu os byddwch yn colli’r cyfle i archebu eich lle, peidiwch â phoeni, mae ein staff a’n gwirfoddolwyr ni’n parhau i gynnig digwyddiadau ar-lein, sgyrsiau a chyflwyniadau yn ystod yr wythnosau a’r misoedd sydd i ddod. Cofiwch ddal ati i edrych ar ein tudalennau digwyddiadau a’n sianelau cyfryngau cymdeithasol am fwy o wybodaeth.