North Wales Wildlife Trust

Fy Rhodd

£

Diolch i chi am gyfrannu rhodd at Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Bydd eich rhodd yn ein helpu ni i greu amgylchedd sydd â chyfoeth o fywyd gwyllt, i’w werthfawrogi gan bawb.

Ychwanegu Rhodd Cymorth at eich rhodd?

Os ydych chi’n drethdalwr yn y DU, gellir cynyddu gwerth eich rhodd 25% o dan y cynllun Rhodd Cymorth heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Mae hyn yn golygu y gall rhodd gennych chi o [amount] fod yn werth [extra] ychwanegol i ni, ac ni fydd yn costio ceiniog i chi!

Mae Rhodd Cymorth yn cael ei hawlio’n ôl gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru o’r dreth rydw i’n ei thalu am y flwyddyn dreth gyfredol. Os byddaf yn talu llai o Dreth Incwm a/neu Dreth Enillion Cyfalaf na swm y Rhodd Cymorth sy’n cael ei hawlio ar fy holl roddion, fy nghyfrifoldeb i yw talu unrhyw wahaniaeth. Bydd Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n hawlio 25c yn ôl mewn treth am bob £1 rydw i’n ei chyfrannu.

Fy manylion

My address

Nodwch eich cyfeiriad bilio. Os ydych chi’n byw yn y DU, nodwch eich cod post. Os yw eich cyfeiriad y tu allan i’r DU neu os nad yw’n ymddangos pan rydych yn chwilio amdano, nodwch y cyfeiriad fel sydd angen.

Nodwch eich cyfeiriad bilio. Alternatively, use our postcode lookup.

Cadwch mewn cysylltiad!

Ydych chi’n aelod o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru?

Yn o gystal â phostio gwybodaeth atoch ynglŷn a’ch aelodaeth o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, hoffwn yn fawr iawn gadw mewn cysylltiad â chi un ai drwy e-bost neu/ac drwy ffôn.  Wrth wneud hyn, gallwn adael chi wybod am y dylanwad y mae eich cefnogaeth yn gael ar ein gwaith, yn o gystal â gwahanol ffurf eraill y gallwch gyfrannu.

Os ydych wedi dweud y barod y sut y  gallwn gysylltu â chi , yna ticiwch “dim newid”.

E-bost
Ffon

Hoffwn yn fawr iawn cadw mewn cysylltiad â chi, i adael chi wybod am y dylanwad y mae eich cefnogaeth yn ei gael.

Hoffwn i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru gadw mewn cysylltiad â mi drwy:

E-bost
Ffon

Gallwch ddiweddaru’r ffordd rydych yn clywed gennym ni ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni ar naill ai 01248 351541 neu info@northwaleswildlifetrust.org.uk

Rydym yn addo gwarchod eich data personol, yn unol â’n Polisi Preifatrwydd: https://www.northwaleswildlifetrust.org.uk/policies

Gwybodaeth ychwanegol

Rhowch unrhyw sylwadau pellach neu wybodaeth ychwanegol am eich rhodd.

Manylion talu

Rhowch fanylion eich cerdyn, os gwelwch yn dda.

Bydd eich rhodd yn ein helpu ni i greu amgylchedd sydd â chyfoeth o fywyd gwyllt, i’w werthfawrogi gan bawb.

Mae ein dull talu’n ddiogel ac mae eich manylion yn cael eu gwarchod.