Mae’r canlyniadau i mewn!

Friday 6th April 2018

Gwnaethom ofyn i’n haelodaeth helpu ni gyda ychydig o luniau byd natur a fe roeddem wedi syfrdanu hefo’r canlyniadau – edrychwch ar y lluniau yma …

Yn hwyr y llynedd fe wnaethom redeg cystadleuaeth tynnu lluniau i ddod o hyd i ddelwedd am un o’n pamffled newydd i Warchodfa YNGC Spinnies Aberogwen, ger Bangor. Roedd yr atebion yn anhygoel gan ffotograffydd amatur ac phroffesiynol, a rhyngddynt cawsom rhai eiliadau bywyd gwyllt gwefreiddiol, tirluniau anhygoel a phobl yn mwynhau’r lle arbennig hyn.

Dewiswyd y lluniau gorau a’r ail o’r gwahanol gategorïau gan banel o farnwyr, gan gynnwys ffotograffydd bywyd gwyllt Arfon Thomas, warden gweinyddol Steve Ransome, ac aelod o staff yr Ymddiriedolaeth Natur ar artist Ben Stammers. Rhai o rheini ddewiswyd oedd:

Mike Marshall – Glas y Dorlan
Bethan Vaughan – Tirlun Spinnies Aberogwen
Gary Eisenhauer – Glas y Dorlan, Crëyr Bach
Mike Marshall – Grëyr Glas
Howyn Roberts – Glas y Dorlan

Gan bawb yma yn YNGC, diolch o galon i chi a gymerwyd rhan! Fe roeddwn mor falch gyda’r canlyniadau rydym yn siŵr o wneud rhywbeth tebyg i safleoedd eraill yn 2018 – gwyliwch rhifynnau eraill o e-Natur yn y dyfodol.

Cofiwch – rhannwch eich lluniau os gwelwch yn dda ar ein tudalen Facebook, hyd yn oed os ydyn nhw o fywyd gwyllt lleol neu o’ch ymweliad â un o’n 36 gwarchodfa natur. Os rydym am ddefnyddio un fe fyddwn mewn cysylltiad!