YNGC yn y newyddion!

Friday 2nd March 2018

Y ffordd orau o ddigon i brofi bywyd gwyllt Gogledd Cymru ydi drwy fynd allan i’w ganol. Ond os nad oes posib i chi wneud hynny, efallai y byddwch chi eisiau cael gwybod am ymddangosiadau YNGC ar y cyfryngau ar-lein ...

Fe fyddwch chi’n falch o glywed rwy’n siŵr ein bod ni yn yr Ymddiriedolaeth Natur yn treulio llawer mwy o amser yn gwneud pethau da er lles bywyd gwyllt ar y tir nag yn canu ein clodydd ein hunain, ond weithiau mae’n neis i’n staff ni, a’n gwirfoddolwyr a’n haelodau, gael eu cydnabod am beth maen nhw’n ei wneud, gyda’i gilydd! Dyma rai pethau rydych chi wedi’u colli efallai ond sydd ar gael i’w gweld o hyd:

1. Cafodd y prosiect ‘Ein Glannau Gwyllt’ sylw ar Countryfile ar y BBC ar 18 Chwefror – er bod y cyflwynydd Matt Baker wedi llwyddo i gamynganu enw Chris (Rheolwr Pobl a Bywyd Gwyllt YNGC)! Ymunodd myfyrwyr o Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch a Choleg Cambria â’r tîm i adnabod rhywogaethau ar lan y môr, gwneud tanau gwersylla a rhannu llwyddiant. Wedi ei golli? Gwyliwch yn https://www.bbc.co.uk/programmes/b09sw4x1

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rhoddodd ffrind a chefnogwr brwd i YNGC ers amser maith, Iolo Williams, sylw i Warchodfeydd Natur Cors Bodgynydd a Choed Crafnant yn ei gyfres pedair rhan ar y BBC, Iolo’s Snowdonia. Erbyn i chi ddarllen yr eitem yma, bydd y bennod gyntaf wedi diflannu oddi ar y rhyngrwyd fwy na thebyg, ond ewch ati ar unwaith i wylio’r gweddill yn https://www.bbc.co.uk/programmes/b09qq181/episodes/player – gweision y neidr gogoneddus ac adar mudol yr haf ydi’r sêr mawr, wrth gwrs!

3. Dim teledu? Peidiwch â phoeni! Roedd synau ein gwaith ni’n trawsnewid gardd fywyd gwyllt Llys Garth i’w clywed ar y rhaglen Country Focus ar BBC Radio Wales fis Ionawr. Er y bydd y rhaglen yma wedi gadael iPlayer hefyd yn anffodus erbyn i chi ddarllen hwn, cofiwch wrando am fwy - ac mae cyfle i siaradwyr Cymraeg fwynhau ein hymddangosiadau rheolaidd ar raglen Galwad Cynnar ar BBC Radio Cymru.

Wedi cael eich ysbrydoli gan brofiadau pobl eraill? Beth am archwilio un o warchodfeydd natur YNGC eich hun? Mwy o wybodaeth a pham ddylech chi ymweld â ffefrynnau Iolo yn www.northwaleswildlifetrust.org.uk/reserves/cors-bodgynydd a www.northwaleswildlifetrust.org.uk/reserves/coed-crafnant. Hefyd mae croeso i ymwelwyr â Llys Garth ym Mangor, yn enwedig garddwyr gwirfoddol! Cadwch lygad ar ein gwefan ni am ddigwyddiadau i’w mynychu ...