Trawsnewid Cors Goch

Thursday 1st February 2018

Mae eich cefnogaeth chi a chyllid Dyfarniad Biffa yn gwneud byd o wahaniaeth i bobl a bywyd gwyllt yng Ngwarchodfa Natur Cors Goch. Darllenwch yma i gael gwybod sut – ac i gael gwybod beth welwch chi yma wrth ymweld!

Efallai eich bod chi’n un o’n cefnogwyr gwych ni a helpodd i godi mwy na £23,000 ar gyfer Cors Goch – gan sicrhau’r cyfanswm angenrheidiol i gwblhau gwaith gwerth bron i £300,000 – diolch yn fawr!

Mae rhaglen helaeth o waith cadwraeth ar droed yn awr i wella’r cynefinoedd ar gyfer rhywogaethau allweddol: bydd y bras melyn, y llygoden ddŵr, brith y gors, crwynllys y gors a’r ele feddyginiaethol i gyd yn elwa.
                 

Bydd pobl sy’n ymweld yn sylwi ar wahaniaeth hefyd – gwaith mawr ar y llwybrau, gan gynnwys gwella’r llwybr pren, y cyfeirbyst a’r wybodaeth sy’n cael ei harddangos, a’r cyfan yn eich helpu chi i ddilyn y llwybrau a dysgu am nodweddion allweddol y safle.

Bydd sawl cilometr o ffensys, gwaith clirio prysgwydd mewn sawl ardal a chael gwared ar lystyfiant trwchus yn galluogi pori cynaliadwy; adnodd rheoli pwysig iawn yn y warchodfa.

Yn olaf, mae gwelliannau’n cael eu gwneud i adeiladau traddodiadol y safle hefyd, gyda’r nod o roi mwy o gysgod a chyfforddusrwydd i’n gwirfoddolwyr brwd a deinamig ni wrth iddyn nhw wneud y gwaith cynnal a chadw hanfodol parhaus yma – beth am ymuno â nhw rhyw ddiwrnod?

Cadwch lygad am y digwyddiadau yn ystod y misoedd sydd i ddod i weld y gwahaniaeth rydyn ni wedi’i wneud neu dilynwch ni ar Facebook i gael y wybodaeth a’r newyddion diweddaraf!

Wedi meddwl cyfrannu at apêl Cors Goch ond wedi anghofio yng nghanol eich holl brysurdeb cyn y Nadolig? Mae posib cyfrannu rhodd o hyd yn bit.ly/cors-goch-xmas-challenge. Diolch i chi am eich cefnogaeth!