Gardd fywyd gwyllt newydd i Fangor!

Wednesday 1st November 2017

Ydych chi’n awyddus i ddysgu sut i greu gardd fywyd gwyllt? Wel dyma eich cyfle chi i ddod draw a chael gwybod mwy, gan roi help llaw yn swyddfa newydd yr Ymddiriedolaeth ym Mangor.

Mae gan swyddfa newydd yr Ymddiriedolaeth ym Mangor ardd sydd wedi cael ei hesgeuluso ers blynyddoedd lawer. Ond bydd hynny’n newid yn fuan! Yn ystod y misoedd sydd i ddod, fe fyddwn ni’n creu gardd gyfeillgar i fywyd gwyllt, er lles creaduriaid bach a mawr.

Rydyn ni’n estyn gwahoddiad i bawb ddod draw a rhoi help llaw i ni. Rydyn ni wedi neilltuo dyddiau yn y dyddiadur gwirfoddoli ac mae’r rhain ar ddyddiau Mawrth rhwng 10am ac 1pm. Mae’r rhai nesaf ar y 14eg Tachwedd a’r 12fed Rhagfyr.

Hyd yma… Rydyn ni wedi cael dechrau da yr wythnos yma, yn chwynnu planhigion ymledol yn bennaf ac yn cael gwared ar fieri a Carex pendula ar y llethr uchaf fel ein bod yn gallu creu lefel i’n gwirfoddolwr gwych, Rheon, adeiladu wal gerrig gynnal isel. Mae ardal wedi cael ei chlirio ar gyfer dôl fechan ac mae gennym ni lecyn rhagorol ar gyfer den ar ben y bryn, lle byddwn ni’n gosod pentyrrau o foncyffion a cherrig ac yn creu pwll efallai. Hefyd daeth llawer o fywyd gwyllt yr ardd i ymuno â ni ar y diwrnod gwirfoddoli, gan gynnwys llyffant, dwy fantell goch yn bwydo ar yr eiddew a llond gwlad o adar; dryw eurben, titw penddu, adar duon a robin goch.

Y tro nesaf ... rydyn ni’n gobeithio gwneud dipyn o gloddio ar gyfer y pwll a phlannu llwyni a bylbiau. 

Cyswllt… Anna Williams am fwy o wybodaeth neu i roi gwybod iddi y byddwch yn ymuno â ni: annawilliams@wildlifetrustswales.org

Gallwch ddod yma ar y diwrnod heb drefnu ymlaen llaw hefyd. Mae ein swyddfa newydd ni yn Llys Garth, Ffordd Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RT, Rhif Ffôn: 01248 351 541.