Nwyddau’r Nadolig ar werth nawr!

Wednesday 1st November 2017

Ar gael nawr drwy ein gwefan, yn swyddfa Bangor ac yn nigwyddiadau’r Nadolig: dewis da o gardiau dwyieithog, calendrau ac anrhegion. Ewch ati i siopa gyda ni a chefnogi bywyd gwyllt lleol ar yr un pryd!

Newyddion mawr: eleni mae calendr yr Ymddiriedolaethau Natur wedi cael ei enwebu ar gyfer y Gwobrau Calendr Cenedlaethol fel y ‘Calendr Elusennol Gorau’. Yma yn YNGC mae’r calendr yn gwerthu’n dda eisoes – felly cofiwch archebu un yn fuan!

Hefyd eleni mae gennym ni dri chynllun newydd ar gyfer cardiau dwyieithog; dyddiadur hynod boblogaidd John Muir; a rhai nwyddau newydd hyfryd ac arbenigol ar thema’r Ymddiriedolaethau Natur, gan gynnwys gêm Top Trumps Bywyd Gwyllt boblogaidd iawn am ddim ond £5.99 a chyfres o ganllawiau poced ar adar, ffyngau, blodau gwyllt, coed, pryfed a glöynnod byw.  

To visit our online Shop or order CLICK here...

Mae ein hamrywiaeth lawn ar gael o swyddfa Bangor ond hefyd bydd gennym stondin yn Narlith Lacey ac mewn digwyddiadau Nadoligaidd lleol. Hefyd mae eitemau yn ein siop ar y wefan ac, os yw llyfr ail law am fywyd gwyllt yn apelio fel anrheg, mae dolen ar gael i’n tudalen Amazon. Bydd cynigion arbennig yn ystod misoedd Tachwedd a Rhagfyr hefyd – bydd y rhain yn cael eu hysbysebu ar Facebook, felly cofiwch gadw llygad ar ein tudalen ni!

Mae holl elw NWWT Trading Ltd yn cael ei ymrwymo i’r Ymddiriedolaeth Natur i gefnogi bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru – felly cofiwch ystyried prynu pethau hyfryd ar gyfer y Nadolig a helpu i godi arian ar gyfer ein gwaith ni ar yr un pryd.

  • Yn olaf – y flwyddyn nesaf, byddwn yn chwilio am wirfoddolwyr yn ein siopau ym Mharc y Morglawdd, Caergybi ac ar y Gogarth yn Llandudno. Os ydych chi’n hoffi ein nwyddau ac os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch â Penny ar supportus@wildlifetrustswales.org neu yn Swyddfa Bangor.