Mudwyr yn Pasio Trwodd

Friday 1st September 2017

Mae nifer o rydwyr ac adar hela yn cyrraedd nawr i dreulio’r gaeaf hefo ni. Da chi’n medru adnabod y mudwyr teithiol ar eu ffordd ym mhellach i’r de?

Mae nifer o’r adar sydd yn bridio ymhellach i’r gogledd yn dod i Brydain fel mae’r tywydd oer yn eu gyrru nhw i’r de i chwilio am fwyd a chysgodi. Felly ar hyd arfordir Gogledd Cymru, mae rhydwyr fel y pibydd goesgoch yn cyrraedd o Wlad yr Ia; a’r gylfinir o’r Ffindir a ym mhellach i’r dwyrain; tra fod y chwiwell yn dod i mewn o Rwsia. Yn eu mysg mae yna adar sydd ddim ond aros am ychydig o ddyddiau cyn iddynt hedfan ym mhellach i’r de – a allwch chi adnabod coegylfinir neu’r pibydd coeswyrdd? Debyg iawn i ylfinir bach yw’r coegylfinir gyda galwad gwahanol pan maent yn hedfan (sŵn fel saith chwiban), tra bod y pibydd coeswyrdd ychydig yn fwy na’r pibydd coesgoch, gyda phlu llwydwelw a choesau gwyrdd.

Eich siawns gorau o weld rhydwyr ac adar hela yw pan mae’r llanw yn gwthio adar sy’n bwydo yn agos i lecyn ffafriol. Mae gwarchodfa natur YNGC Aberogwen/Spinnies, ger Bangor, hefo’r ddwy guddfan, yn ddelfrydol – ymdrechwch ymweld ac yma rhyw ddwy awr cyn ben llanw neu fel mae’r llanw ar drai. Eich cyfle gorau yw’r guddfan fawr sydd ar y traeth. Yn Aberogwen fe fyddech yn sicr o ddarganfod ffotograffwyr yn disgwyl yn amyneddgar am las y dorlan i gyrraedd neu yn tynnu llyn y crëyr bach yn hela am bysgod bach. Gofynnwch iddynt beth sydd o gwmpas – mi fyddant yn hapus i ddweud wrthych! Hefyd gallwch ymweld â Gwarchodfa Natur Cemlyn, ac edrych o gwmpas y traeth sy’n crymanu rownd o’r esgair greigiog. Safle da arall yw Traeth Glaslyn ger Porthmadog; gall gyrraedd y guddfan o’r gulfan ger Boston Lodge.

Os oes angen ychydig o help genych i adnabod eich rhydwyr a’ch adar hela, dewch i ein “Diwrnod Gwylio Adar” yn Aberogwen/Spinnies ar y 18 Dachwedd ac ar y 3 Ragfyr pan fydd aelodau ac arbenigwyr lleol ar gael yn y guddfan fawr o 11yb tan 3yh gyda thelesgopau i’ch helpu?