Llofrudd yn eich gardd!

Tuesday 1st August 2017

Ydych chi’n gwybod os oes gennych Lyngyr Lledog Seland Newydd yn eich gardd? Ychydig iawn yw’r cofnodion o’r pla dianghenraid hyn yng Nghymru, ond ydi hynny oherwydd nad oes neb yn edrych?

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn cynorthwyo gwyddonwyr Prifysgol Aberdeen wrth ofyn I’r cyhoedd chwilio yn ei gerddi a chofnodi ymhle yng Nghymru mae’r Llyngyr Lledog Seland Newydd wedi lledu, a pha effaith mae’r rhywogaeth hon yn ei gael ar yr amgylchedd lleol.

Cawsant eu cyflwyno i’r DU ar blanhigion yn y 1960au. Mae Llyngyr Lledog Seland Newydd yn bwyta pryfid genwair / mwydod / llyngyrod daear, sydd mor hanfodol ar gyfer ansawdd pridd da a’r gadwyn fwyd.

Ers 2015, mae 1,500 o bobl wedi rhoi cymorth i ni wybod lIe yn union mae’r llyngyr yma i’w canfod yn y DU, drwy anfon gwybodaeth at Arolwg Llyngyr Lledog Seland Newydd OPAL. Fodd bynnag, mae’r tîm o Brifysgol Aberdeen a Sefydliad James Hutton bellach eisiau darlun cliriach fyth o faint y broblem.
 

Roedd canlyniad Arolwg Llyngyr Lledog Seland Newydd yn rhoi darlun cyflawn i ni mewn rhai ardaloedd. Ond, does gennym ni ddim data ar gyfer ardaloedd eraill o’r DU, fel Cymru!

Mae gwneud arolwg yn hawdd iawn. Ewch i chwilio yn eich gardd, rhandir, gardd yr ysgol neu fannau cyhoeddus am 10 munud, a chanolbwyntio ar lefydd tywyll, tamp ee o dan ddarnau pren, cerrig neu blastig.

Os welwch chi (neu ddim) Lynghyren Ledog Seland Newydd, tynnwch ei llun gan nodi’r lleoliad, a’I ddanfon at wefan OPAL, os gwelwch yn dda - www.opalexplorenature.org/nzflatworm a cofiwch mae cael gwybod lle nad ydyn nhw’n bodoli yr un mor bwysig i wyddonwyr.