Cyfrif creaduriaid? Cofiwch ein cyfrif ni!

Thursday 1st June 2017

Rydyn ni’n lansio 30 Diwrnod Gwyllt gyda’n digwyddiad “Cyfrif Creaduriaid” poblogaidd yng Ngwarchodfa Natur Cemlyn ar Ynys Môn. Mwy o wybodaeth am beth i’w gyfrif, pryd a pham …!

Mae bywyd yn gallu bod mor brysur rai dyddiau. Rydych chi’n edrych yn ôl ar eich diwrnod ac yn meddwl ble yn y byd fyddai treulio amser ym myd natur wedi gallu cael ei gynnwys. Ond, gydag ychydig bach o glynllunio, mae’n bosib ac fe fydd yn hwyl! Trip amser cinio i glwstwr lleol o goed, aros mewn cilfan ar eich ffordd adref a chwilio am drychfilod, cael panad yn gwrando ar yr adar ble bynnag ydych chi ... mae’n gymharol hawdd cynnwys rhywbeth gwyllt bob dydd (wir yr!).

A dweud y gwir, rydyn ni’n gobeithio eich bod chi wedi cofrestru’n barod i gymryd rhan yn ymgyrch 30 Diwrnod Gwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur ac wedi ymrwymo i roi amser i fyd natur bob dydd yn ystod mis Mehefin. Os nad ydych chi, gwnewch hynny ar frys i wneud yn siŵr bod eich pecyn yn cyrraedd drwy’r post! Rydyn ni wedi nodi rhai digwyddiadau i’ch helpu chi ar rai dyddiau a bydd mwy o syniadau yn eich pecyn neu ar ein blog. Byddem wrth ein bodd yn cael clywed beth rydych chi wedi bod yn ei wneud – cofiwch roi gwybod i ni ar Twitter a Facebook.

Yma yng Ngogledd Cymru, rydyn ni’n lansio 30 Diwrnod Gwyllt gyda’n digwyddiad “Cyfrif Creaduriaid” poblogaidd yng Ngwarchodfa Natur Cemlyn ar Ynys Môn. Byddwn yn crwydro’r gwahanol amgylchedd yn y warchodfa i weld faint o wahanol greaduriaid allwn ni ddod o hyd iddyn nhw – fedrwch chi fod y cyntaf i ddarganfod chwilen filwrol? Fedr unrhyw un ohonom ni ddod o hyd i anemoni mefus y môr? Ai llamhidydd ydi hwn? Faint o fôr-wenoliaid pigddu?! Beth fydd y cyfrif eleni? Methu dweud gwahaniaeth rhwng crëyr a gwyach? Peidiwch â phoeni, bydd digon o bobl wrth law i helpu.  

Dim ond gyda’ch help chi y gallwn ni ledaenu’r gair am ba mor rhyfeddol ydi byd natur – ar garreg eich drws, yn ein gwarchodfeydd natur ac ym mhob cwr o Ogledd Cymru. Dewch draw am dro a gwell fyth, rhannwch y gwahoddiad yma gyda’ch ffrindiau! Gorau po fwyaf ...              

Gallwch dal i gofrestru i 30 Diwrnod Gwyllt tan Mehefin 3ydd ... cliciwch yma.