30 Diwrnod Gwyllt

Monday 1st May 2017

Fis Mehefin, byd natur sy’n bwysig – i bawb, ym mhob man, bob dydd – gyda her flynyddol Ymddiriedolaethau Natur Cymru, ‘30 Diwrnod Gwyllt’. Cymerwch ran a chofrestrwch nawr!

Gallwch fwynhau byd natur ar garreg eich drws a hefyd yr ‘awyr agored eang’. Mae ein rhestr ysbrydoledig o ‘Weithredoedd Gwyllt’ yn cynnig syniadau ymarferol, hwyliog a difyr tu hwnt ar gyfer cysylltu â’r byd gwyllt o’n cwmpas ni. Beth am dreulio noson yn syllu ar y sêr, creu gwesty i drychfilod, mwynhau munud i feddwl mewn dôl, neu hyd yn oed eistedd yn yr ardd: yn sipian G&T ac yn gwylio glöynnod byw! Gallwch dreulio ychydig funudau neu ychydig oriau bob dydd yn mwynhau natur – chi sydd i benderfynu sut byddwch yn gwneud hynny!

Gwnewch gais nawr am becyn am ddim 30 Diwrnod Gwyllt, lawrlwythwch yr ap i’ch ffôn ac edrychwch ar-lein am y Gweithredoedd Gwyllt ysbrydoledig. Mae pecynnau 30 Diwrnod Gwyllt yn cynnwys pecyn o hadau blodau gwyllt, taflenni gweithgarwch, calendr i gofnodi anturiaethau, sticeri a phoster. Bydd ysgolion yn cael dec mawr o gardiau ‘Gweithredoedd Gwyllt’ yn llawn syniadau ysbrydoledig. Mae cofrestru yn hawdd a chyflym – cliciwch ar y ddolen – a beth am rannu hwyl #30DiwrnodGwyllt ar Twitter, Instagram a Facebook?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n cynnal digwyddiadau gwyllt ar gyfer y teulu cyfan drwy gydol mis Mehefin. Gallech ymuno ar gyfer ein digwyddiad lansio hyd yn oed, sef ‘Cyfrif Creaduriaid Cemlyn’, yng Ngwarchodfa Natur Cemlyn YNGC, Ynys Môn ddydd Sadwrn 3 Mehefin (10:00-13:00). Mae’r digwyddiad hwyliog yma sy’n addas iawn i deuluoedd ar gyfer arbenigwyr a dechreuwyr llwyr ac mae’n cynnwys archwilio pyllau creigiog, hela trychfilod a gwylio adar. Bydd offer a chanllawiau adnabod yn cael eu darparu. Faint o rywogaethau welwch chi?

Yn olaf, mae’n swyddogol – mae dos dyddiol o fyd natur, dim ots pa mor fach yw’r dos, yn llesol i chi.

Mae effaith cymryd rhan yn 30 Diwrnod Gwyllt wedi’i chofnodi eisoes gan academyddion ym Mhrifysgol Derby. Canfu eu hastudiaeth bod pobl oedd yn gwneud rhywbeth ‘gwyllt’ bob dydd am fis yn teimlo’n hapusach, yn iachach ac yn fwy cysylltiedig â natur. O gerdded yn droednoeth yn y parc i fwydo adar yr ardd, profodd pob math o weithgareddau’n bositif i bobl – gyda manteision ychwanegol ar gyfer y byd naturiol hefyd.

Dywedodd Frances Cattanach, Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru:
“Mae mor hawdd ymgolli yn ein bydoedd rhithiol pan mae byd naturiol rhyfeddol o’n cwmpas ni ym mhob man, sy’n gallu gwneud byd o les i ni. Trochwch eich traed yn y dŵr, rhowch gynnig ar Weithred Wyllt ac efallai y gallwch chi aildanio eich cyswllt â natur.”                             

Cofrestrwch ar-lein heddiw i gael eich Pecyn 30 Diwrnod Gwyllt AM DDIM – dim ond munud mae’n ei gymryd!