November, 2017

 • Mae Cors Bodgynydd eich angen chi y Nadolig yma!

  Thursday 30th November, 2017

  Beth am fod yn egnïol y Nadolig yma yng Nghors Bodgynydd? Ymunwch â staff a gwirfoddolwyr YNGC i glirio eginblanhigion a choed conwydd ifanc – a beth am fynd â choeden Nadolig am ddim adref gyda chi ar yr un pryd?!

  Read full story

 • Y Celyn a’r Eiddew

  Thursday 30th November, 2017

  Yn ogystal â bod yn deitl i alaw werin Nadoligaidd enwog yn Saesneg, mae dail celyn ac eiddew ir yng nghanol y gaeaf wedi cael eu cysylltu â’r Eglwys ers y Canol Oesoedd. Ond pam maen nhw mor bwysig i fywyd gwyllt?

  Read full story

 • Gwneud eich torch Nadolig eich hun gyda ni!

  Thursday 30th November, 2017

  Mae’n dywyllach o lawer erbyn hyn ac mae mis olaf y flwyddyn ar ddod, gyda’r Nadolig rownd y gornel. Eleni, beth am wneud eich Nadolig yn fwy lliwgar gydag addurniadau cartref! Mwy o wybodaeth am hynny yma ...

  Read full story

 • The Holly and the Ivy

  Thursday 30th November, 2017

  As well as forming the title of a well known Christmas folk tune, holly and ivy’s vibrant midwinter foliage have been associated with Church use since medieval times. But why are they so important for wildlife?

  Read full story

 • Make your own Christmas wreath with us!

  Thursday 30th November, 2017

  It’s getting darker and we’re entering the last month of the year, with Christmas just around the corner. This year, why not make your Christmas a brighter one with some home-made decorations! Find out how here …

  Read full story

 • Cors Bodgynydd needs you this Christmas!

  Thursday 30th November, 2017

  Get active this Christmas at Cors Bodgynydd. Join NWWT staff and volunteers clearing conifer seedlings and saplings – and why not take home a free Christmas tree while you’re at it?!

  Read full story

 • Gwneud adduned at Dachwedd y pumed ...

  Wednesday 1st November, 2017

  Wrth i noson tân gwyllt nesáu, cofiwch wneud yn siŵr nad oes draenog wedi dod i fyw yn y goelcerth rydych chi wedi’i hadeiladu!

  Read full story

 • Gardd fywyd gwyllt newydd i Fangor!

  Wednesday 1st November, 2017

  Ydych chi’n awyddus i ddysgu sut i greu gardd fywyd gwyllt? Wel dyma eich cyfle chi i ddod draw a chael gwybod mwy, gan roi help llaw yn swyddfa newydd yr Ymddiriedolaeth ym Mangor.

  Read full story

 • Nwyddau’r Nadolig ar werth nawr!

  Wednesday 1st November, 2017

  Ar gael nawr drwy ein gwefan, yn swyddfa Bangor ac yn nigwyddiadau’r Nadolig: dewis da o gardiau dwyieithog, calendrau ac anrhegion. Ewch ati i siopa gyda ni a chefnogi bywyd gwyllt lleol ar yr un pryd!

  Read full story

 • I ddraenogod mae gaeafgysgu!

  Wednesday 1st November, 2017

  Nawr bod y clociau wedi cael eu troi’n ôl a’r nosweithiau’n tynnu i mewn, mae llawer o fywyd gwyllt wedi newid ei ddull o arbed egni. Mae gaeafgysgu yn ffordd i lawer o greaduriaid, gan gynnwys draenogod, oroesi gaeafau oer a thywyll heb orfod chwilio am fwyd na mudo i hinsawdd gynhesach. Ond gyda siopau ar agor 24 awr y dydd, a gwres canolog yn ein cartrefi ni, does gennym ni fel pobl ddim esgus dros gysgu’n drwm y gaeaf yma!

  Read full story