July, 2017

 • Good News for Living Seas

  Tuesday 18th July, 2017

  North Wales Wildlife Trust and Wildlife Trust South & West Wales have joined forces to bring you our Living Seas Wales Project. The project is due to launch in Summer 2018 as part of Wales’ Year of the Sea. The Heritage Lottery Fund (HLF) have awarded the Partnership £25,860 to develop the application for a full grant in November.

  Read full story

 • Newyddion Da i Foroedd Byw

  Tuesday 18th July, 2017

  Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru wedi ymuno â'i gilydd i sefydlu prosiect Moroedd Byw Cymru. Mi fydd y prosiect yn lansio yn ystod Haf 2018 fel rhan o Flwyddyn y Môr yng Nghymru. Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri (CTL) wedi darparu £25,860 i'r Bartneriaeth i ddatblygu'r cais am y grant llawn a fydd yn cael eu cyflwyno i'r Gronfa ym mis Tachwedd.

  Read full story

 • Make this a Butterfly Summer!

  Sunday 2nd July, 2017

  How many of the UK’s 59 species of butterfly have you seen? Why not challenge yourself to see one that may be new to you on a NWWT nature reserve this summer!

  Read full story

 • Stay Wild this Summer

  Sunday 2nd July, 2017

  This June 700 people across North Wales took and an amazing 49,322 across the UK took part in The Wildlife Trusts’ annual 30 Days Wild challenge. Find out how you can stay wild in July and beyond!

  Read full story

 • Reasons to be coastal, 1,2,3 ...

  Sunday 2nd July, 2017

  While you’re feeling the call of the shores and wanting to dip your toes when the sun shines, this July and August, you’ll see us there showing off the Nature that’s surrounding you.

  Read full story

 • Gwnewch hwn yn haf y glöynnod byw!

  Sunday 2nd July, 2017

  Faint o’r 59 rhywogaeth o löynnod byw yn y DU ydych chi wedi’u gweld? Beth am eich herio eich hun i weld un sy’n newydd i chi efallai yn un o warchodfeydd natur YNGC yr haf yma!

  Read full story

 • Rhesymau dros fod yn arfordirol, 1,2,3…

  Sunday 2nd July, 2017

  Wrth i chi ildio i’r dyhead i fod ar y traeth ac yn trochi eich traed yn y dŵr pan mae’r haul ar ei orau, yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst, fe welwch chi ni yno’n tynnu sylw at y byd Natur o’ch cwmpas.

  Read full story

 • Bod yn Wyllt yr Haf yma

  Sunday 2nd July, 2017

  Fis Mehefin eleni fe wnaeth 700 o bobl o bob cwr o Ogledd Cymru, a nifer anhygoel o 49,322 o bobl ledled y DU, gymryd rhan yn her 30 Diwrnod Gwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur. Mae syniadau ar gael yma am sut i ddal ati i fod yn wyllt drwy fis Gorffennaf a thu hwnt!

  Read full story