October, 2016

 • Dolydd Ysblennydd!

  Monday 31st October, 2016

  Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n edrych ymlaen at Ddarlith Lacey eleni! Daliwch i ddarllen am fanylion llawn ...

  Read full story

 • Yr Wyddgrug Wyllt

  Monday 31st October, 2016

  Cyfle i astudio ein syniadau ar gyfer datblygu ein gwaith ar Dirwedd Fyw Alun a Chwiler o 2017 ymlaen – a’n helpu ni i ddangos eich cefnogaeth i’n cyllidwyr!

  Read full story

 • Siopa er lles bywyd gwyllt

  Monday 31st October, 2016

  Fe allwch chi ein helpu ni i droi £8,000 yn £12,000 y tro nesaf y byddwch yn mynd i siopa ...

  Read full story

 • Ein hymwelwyr ni dros y gaeaf wedi cyrraedd!

  Monday 31st October, 2016

  Nawr yw’r amser i weld bronfreithod y gaeaf ar ôl aeron y drain gwynion; ac adar rhydio, hwyaid a gwyddau ar yr arfodir.

  Read full story

 • Our winter visitors have arrived

  Monday 31st October, 2016

  Now is the time to spot those winter thrushes after hawthorn berries; and waders, ducks and geese on the coast.

  Read full story

 • Wild About Mold

  Monday 31st October, 2016

  Explore our ideas for developing our Alun & Chwiler Living Landscape work from 2017 onwards – and help us demonstrate your support to our funders!

  Read full story

 • Magnificent Meadows!

  Monday 31st October, 2016

  North Wales Wildlife Trust are looking forward to this year’s Lacey Lecture! Read on for full details …

  Read full story

 • Shop for wildlife

  Monday 31st October, 2016

  You can help us convert £8,000 into £12,000 the next time you go shopping …

  Read full story

 • Go Wild About Mold

  Thursday 13th October, 2016

  Wild About Mold

  The Wild About Mold Partnership, led by North Wales Wildlife Trust, have reached the second stage in a funding bid from the Big Lottery Fund’s Create Your Space Programme. If successful the partnership will receive up to £1.5M to create a network of accessible wildlife-rich areas in Mold and the surrounding villages of the Alyn and Wheeler Valleys.

  Read full story

 • Ewch yn wyllt am Yr Wyddgrug Wyllt!

  Thursday 13th October, 2016

  Yr Wyddgrug Wyllt

  Mae Partneriaeth Yr Wyddgrug Wyllt, a’i harweinir gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, wedi cyrraedd yr ail gam mewn cais am arian gan y Gronfa Loteri Fawr yn eu rhaglen Creu eich Lle. Os yn llwyddiannus, bydd y bartneriaeth yn cael hyd at £1.5M i greu rhwydwaith o ardaloedd sy'n gyfoethog mewn bywyd gwyllt, yn hygyrch yn yr Wyddgrug a phentrefi cyfagos Cymoedd Alun a Chwiler.

  Read full story