May, 2016

 • Yr Haf yng Nghemlyn

  Tuesday 31st May, 2016

  Mehefin ydi un o’r amseroedd gorau yn ystod y flwyddyn i ymweld â Gwarchodfa Natur Cemlyn, cartref i un o’r golygfeydd gorau o fyd natur yng Ngogledd Cymru. Mwy o wybodaeth yma!

  Read full story

 • Wanted – Bracken Bashers & Orchid Counters!

  Tuesday 31st May, 2016

  Caeau Tan-y-Bwlch nature reserve is a wonderful place to visit on a summer’s day – and we need your help to keep it that way! Find out how to get involved here.

  Read full story

 • Summer at Cemlyn

  Tuesday 31st May, 2016

  June is one of the best times of year to visit Cemlyn Nature Reserve, home to one of the finest wildlife spectacles in North Wales. Find out more here!

  Read full story

 • Helping bats fly: restoring connectivity for our true flying mammals

  Tuesday 31st May, 2016

  Our Alun & Chwiler Living Landscape project is helping to protect all sorts of wildlife associated with the river valleys. Find out about why its work is important to some special bats…

  Read full story

 • Happy Birthday, Sir David - Still mighty at 90!

  Friday 6th May, 2016

  Read full story

 • Caru ein Moroedd Byw

  Wednesday 4th May, 2016

  Gyda dyfroedd cynnes y de’n cyfarfod cerrynt oer llawn maethynnau’r gogledd, mae’r môr o amgylch Gogledd Cymru’n arbennig mewn sawl ffordd.

  Read full story

 • Ysgolion Caernarfon yn lansio dysgu awyr agored

  Wednesday 4th May, 2016

  Cynhaliwyd lansiad yr wythnos ddiwethaf i ddathlu prosiect newydd cyffrous a fydd yn golygu bod pobl leol yn datblygu darnau o dir yn erddi llysiau a bywyd gwyllt.

  Read full story

 • YNGC yn lansio e-gylchlythyr newydd!

  Wednesday 4th May, 2016

  E-natur yw menter gyntaf Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ym myd e-newyddion.

  Read full story

 • Y Ras Adar Fawr yn Ôl!

  Wednesday 4th May, 2016

  Ffurfiwch dîm, neu ymuno â thîm, i gofnodi cymaint o rywogaethau ag y gallwch chi – a does dim angen bod yn adarwr o fri i gymryd rhan. Cyffrous, annisgwyl, heriol a gwirion yn aml iawn - peidiwch â cholli’r profiad unigryw yma! Am fanylion, cliciwch yma.

  Read full story

 • Big Bird Race is BACK!

  Wednesday 4th May, 2016

  Form or join a team and record as many species as you can – no need to be an uber-birder to take part. Exciting, unpredictable, challenging, and often very silly – don’t miss this unique experience! For details, click here.

  Read full story