May, 2016

 • Dal amser i gofrestru gyda’r Her 30 Diwrnod Gwyllt...

  Wednesday 1st June, 2016

  Mae ymgyrch 30 Diwrnod Gwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur yn dechrau ar 1 Mehefin – ond cewch ymuno ar unrhyw adeg! Mae 18,000 o bobl wedi cofrestru eisoes ledled y DU ... felly beth am roi cynnig arni?

  Read full story

 • Still time to sign up to the 30 Days Wild Challenge...

  Wednesday 1st June, 2016

  The Wildlife Trusts’ 30 Days Wild campaign starts on 1 June – but you can join in anytime! 18,000 people have already signed up across the UK … so why not give it a go?

  Read full story

 • Yr Haf yng Nghemlyn

  Tuesday 31st May, 2016

  Mehefin ydi un o’r amseroedd gorau yn ystod y flwyddyn i ymweld â Gwarchodfa Natur Cemlyn, cartref i un o’r golygfeydd gorau o fyd natur yng Ngogledd Cymru. Mwy o wybodaeth yma!

  Read full story

 • Wanted – Bracken Bashers & Orchid Counters!

  Tuesday 31st May, 2016

  Caeau Tan-y-Bwlch nature reserve is a wonderful place to visit on a summer’s day – and we need your help to keep it that way! Find out how to get involved here.

  Read full story

 • Summer at Cemlyn

  Tuesday 31st May, 2016

  June is one of the best times of year to visit Cemlyn Nature Reserve, home to one of the finest wildlife spectacles in North Wales. Find out more here!

  Read full story

 • Helping bats fly: restoring connectivity for our true flying mammals

  Tuesday 31st May, 2016

  Our Alun & Chwiler Living Landscape project is helping to protect all sorts of wildlife associated with the river valleys. Find out about why its work is important to some special bats…

  Read full story

 • Happy Birthday, Sir David - Still mighty at 90!

  Friday 6th May, 2016

  Read full story

 • Caru ein Moroedd Byw

  Wednesday 4th May, 2016

  Gyda dyfroedd cynnes y de’n cyfarfod cerrynt oer llawn maethynnau’r gogledd, mae’r môr o amgylch Gogledd Cymru’n arbennig mewn sawl ffordd.

  Read full story

 • Ysgolion Caernarfon yn lansio dysgu awyr agored

  Wednesday 4th May, 2016

  Cynhaliwyd lansiad yr wythnos ddiwethaf i ddathlu prosiect newydd cyffrous a fydd yn golygu bod pobl leol yn datblygu darnau o dir yn erddi llysiau a bywyd gwyllt.

  Read full story

 • YNGC yn lansio e-gylchlythyr newydd!

  Wednesday 4th May, 2016

  E-natur yw menter gyntaf Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ym myd e-newyddion.

  Read full story