Lobio

Am fwy o wybodaeth yn nglyn a pholisi lobio yr Ymddiriedolaeth Natur dilynwch y cyswllt , os gwelwch yn dda;
 

http://www.wildlifetrusts.org/lobbyingact

In Wales:

http://wtwales.org/what-we-do/lobbying-act