Cyllid & Ariannu

Mae'r siartiau isod yn dangos i chi ble y daeth ein harian a sut yr ydym wedi ei wario yn 2016-16 er mwyn helpu i gyflawni ein hamcanion i adfer bioamrywiaeth ac ymgysylltu pobl â'u hamgylchedd.

Downloads

FilenameFile size
nwwt_annual_review_2016-17.pdf1.15 MB