Canghennau YNGC

Anglesey branch at the 50th Garden party

Beth am gymryd rhan gyda changen leol o YNGC? Maen nhw’n llunio ac yn cynnal cyfresi gwych o ddigwyddiadau bob blwyddyn a bob amser yn chwilio am fwy o bobl i helpu. Cyfle i gymryd rhan, cyfarfod ffrindiau newydd a dysgu am eich amgylchedd lleol.

Cangen Ynys Môn

Mae Cangen Ynys Môn o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn cynnal amrywiaeth eang o gyfarfodydd dan do ac awyr agored ledled yr ynys ac yn croesawu pawb sydd â diddordeb yn ei gwaith. Yn ystod y gaeaf, cynhelir cyfarfodydd dan do yn y prynhawniau a gyda’r nos, ac ymhlith y pynciau diweddar i gael sylw mae: daeareg yr ynys, bywyd y môr a phlanhigion gwyllt Prydain. Trefnir teithiau maes i gyd-fynd â diddordebau’r grŵp. Hefyd mae’r Gangen yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol llwyddiannus, fel cyngherddau, ac mae ganddi enw da am godi arian ar gyfer YNGC.


Pryd - Cyfarfodydd y Gaeaf Y dydd Iau 1af o bob mis am 2pm.
Ble - Neuadd Eglwys Sant Cyngar, Llangefni.
Cyfarfodydd ychwanegol dan do - Nosweithiau Gwener yn Neuadd Eglwys Sant Cyngar, Llangefni neu Neuadd Eglwys Sant Andrew, Benllech. Edrychwch ar restr digwyddiadau’r Ymddiriedolaeth am fanylion.
Sylwer: £2 am fynychu bob cyfarfod dan do, i gynnwys lluniaeth.
Cyfarfodydd awyr agored - Edrychwch ar restr digwyddiadau’r Ymddiriedolaeth am fanylion.
Cyswllt: Penny Radford 01248 713022 / radfords713@btinternet.com

https://www.facebook.com/northwales.wildlifetrust.anglesey

 

Cangen Arfon

Mae Cangen Arfon o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn croesawu pawb sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt a chadwraeth. Mae cyfarfodydd y gaeaf yn cynnwys sgyrsiau ar amrywiaeth eang o bynciau. Rhwng misoedd Mawrth a Medi, rydym yn trefnu tripiau maes yng Ngogledd Cymru gydag arbenigwyr yn eu harwain. Rydym hefyd yn helpu i reoli gwarchodfa natur yn Aberogwen (Spinnies), ac yn cynnal dyddiau Gwylio Adar yno dros fisoedd y gaeaf.

Pryd - Cyfarfodydd dan do ar y 4ydd dydd Mercher rhwng misoedd Hydref a Chwefror am 7.30pm
Ble - Y brif theatr ddarlithio, Adeilad Brambell, Prifysgol Bangor, Ffordd Deiniol, Bangor.
Cyfarfodydd awyr agored – Grwpiau Gwaith Aberogwen ar y dydd Gwener 1af o bob mis fel rheol am 10am, bore yn unig.
Ar gyfer yr holl gyfarfodydd eraill a’r Dyddiau Gwylio Adar, edrychwch ar y rhaglen o ddigwyddiadau.
Cyswllt: Sue Carter 01248 371 769 / sue@gorad.co.uk

 

Cangen Conwy

Mae Cangen Dyffryn Conwy o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn croesawu pawb sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt a’r amgylchedd. Trefnir rhaglen o sgyrsiau dan do a theithiau haf rheolaidd. Hefyd mae’r Gangen yn gwneud cyfraniad enfawr at YNGC gan fod cymaint o’i haelodau’n gwirfoddoli yn siop yr Ymddiriedolaeth ar ben y Gogarth ar derfyn taith y tramiau.


Pryd - Dydd Gwener am 2pm (yr 2il ddydd Gwener yn y mis fel rheol?)
Ble - Neuadd Eglwys Dewi Sant, Ffordd Glan y Môr, Bae Penrhyn.
Cyfarfodydd awyr agored - Edrychwch ar restr digwyddiadau’r Ymddiriedolaeth.
Cyswllt: John Underwood ffôn 01492 533459 / 07783 773225 john.underwood100@gmail.com neu Mark Sheridan 01492 583820/07505 214073 mark.sheridan.mgc@gmail.com

Cangen Clwyd

Mae Cangen Clwyd o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn croesawu pawb sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt a chadwraeth. Mae gan y Gangen raglen gyffrous o gyfarfodydd dan do ac yn yr awyr agored, gan gynnwys cyfleoedd i ymuno â chwrs adnabod. Mae rhai aelodau’n cadw mewn cysylltiad drwy eu grŵp Facebook ac yn rhannu lluniau o fywyd gwyllt diddorol.


Pryd - Sadyrnau yn aml, edrychwch ar restr digwyddiadau’r Ymddiriedolaeth am fanylion
Ble - Cyfarfodydd dan do yng Nghanolfan Naylor-Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun neu Ganolfan Gymunedol Eirianfa, Factory Place, Dinbych neu Barc Gwledig Tafarn-y-gelyn.
Cyfarfodydd awyr agored - Edrychwch ar restr digwyddiadau’r Ymddiriedolaeth.
Cyswllt: Mark Hughes 07800 771 570 / (mjdhughes1108@gmail.com); Sue Loose (lemusloose@yahoo.com)

https://www.facebook.com/groups/nwwtmold/

 

Cangen Meirionnydd

Mae Cangen Meirionnydd o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn cynnwys ardal eang yng Ngogledd Cymru gyda’i chadarnle yn ardal Dolgellau. Mae croeso i bawb sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt a chadwraeth fynychu’r cyfarfodydd. Ymhlith yr ymweliadau awyr agored diweddar sydd wedi’u cynnwys mae taith gerdded ar hyd glan y môr, helfa ffyngau a gwylio adar; fe welwch chi fod picnic yn atyniad ychwanegol yn aml.


Pryd - Dyddiau Mawrth, y 1af yn aml, ond cofiwch holi, mis Hydref i fis Mawrth am 7pm.
Ble - Llyfrgell Dolgellau, Dolgellau.
Cyfarfodydd awyr agored - Rhai dyddiau yn ystod yr wythnos, rhai ar benwythnosau – gweler rhestr digwyddiadau’r Ymddiriedolaeth.
Cyswllt: Janet Baker ffôn 01341 423988 neu 07812 659593 ar y diwrnod. / jemmole@hotmail.com

 

Cangen Wrecsam

Mae Cangen Wrecsam o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn cynnwys rhan ddwyreiniol gogledd Cymru ac yn croesawu pawb sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt a chadwraeth i’w chyfarfodydd. Mewn cyfarfodydd awyr agored, fe ddewch chi ar draws nifer o naturiaethwyr brwd sy’n gallu adnabod llawer o blanhigion, glöynnod byw a ffurfiau eraill ar fywyd gwyllt ac sy’n hapus i rannu’r wybodaeth hon gydag eraill. Mae’r aelodau wedi dangos diddordeb brwd yng Ngwarchodfa Natur Chwarel Marffordd ac mae’n cefnogi grwpiau gwaith yno.


Pryd - Dyddiau Mercher 7.30pm
Ble - Neuadd Goffa Gresffordd, Gresffordd.
Cyfarfodydd awyr agored - Edrychwch ar restr digwyddiadau’r Ymddiriedolaeth.
Cyswllt: Steve Palin 01244 577987 / stevepalin@supanet.com

https://www.facebook.com/groups/NWWTWrexham/