Prosiect Ymwybyddiaeth Forol

Mae'r Prosiect Ymwybyddiaeth Forol yn gyfle cyffrous i ni rannu ein profiad a gwybodaeth am yr amgylchedd morol, y berthynas rhwng pobl a'r môr a sut, gyda camau radical, gallwn ysbrydoli ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau gyda thema forol trwy gydol y flwyddyn felly cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau ac ymunwch i mewn!

Mae ein Prosiect Ymwybyddiaeth Forol wedi eu ariannu yn garedig gan Cyfoeth Naturiol Cymru a'r People's Postcode Lottery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you would like to get involved or would like some more information contact our Marine Awareness Officer, Nia Jones on (01248) 351541 or niajones@wildlifetrustswales.org