Ymgyrchoedd

Mae gan yr Ymddiriedolaethau Natur lawer o hanes yn ymgyrchu am newidiadau positif ar gyfer natur a pobl ac hefyd helpu cymunedau lleol achub lleoliadau arbennig i fywyd gwyllt.

Gallwch ddarganfod ein ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol islaw – sut y gallwch chi ymuno hefo nhw ac sut i ymgyrchu:
 

 

Achubwch Rhaeadr y Graig Lwyd

Helpwch ni i gadw Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun yn ddiogel rhag datblygwyr, gwarchod eu bywyd gwyllt sydd o bwysigrwydd cenedlaethol a sicrhau bod pobl yn gallu parhau i fwynhau awyrgylch unigryw yr ardal ryfeddol yma.  

Gweithredwch nawr...