Rhowch Rodd

Jon Hawkins

Mae pob ceiniog yn cyfrif

Ni all Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru weithredu heb haelioni ei chefnogwyr. Mae eich caredigrwydd yn helpu amddiffyn y cytref môr-wennoliaid yng Nghemlyn; y pydew yn Sir Ddinbych; a’r tegeirianau yn Nghors Coch.

  • I roi tros y rhyngrwyd cwblhewch y ffurflen isod, os gwelwch yn dda neu fe allwch ymweld â’n tudalen Just Giving
  • I gyfrannu tros y ffôn, ffoniwch 01248 351541, os gwelwch yn dda.
  • Os y basa hin well gennych gyfrannu drwy siec, gallwch ei danfon i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Llys Garth, Ffordd Garth, BANGOR, Gwynedd, LL57 2RT. Os y medrwch, printiwch a amgaewch ddatganiad Rhodd Cymorth (ffurflen is-law) gyda eich rhodd!
Fill out my online form.

Downloads

FilenameFile size
Datganiad Rhodd Cymorth133.33 KB