Beth yw Garddio Bywyd Gwyllt?

Beth yw Garddio Bywyd Gwyllt?

Garddio bywyd gwyllt yw y weithred o drin ac edrych ar ôl gardd gyda’r bwriad a’r ffocws ar dyfu planhigion a chreu cynefinoedd sydd yn llesol i fywyd gwyllt lleol. Gall hyn i gyflawni drwy blannu planhigion sydd yn llawn neithdar neu planhigion sydd yn cynhyrchu nifer o had yn yr hydref a’r gaeaf, adeiladu pwll, gosod blychau nythu neu gadael ardaloedd gwyllt i adar nythol. Mae una nifer o ffyrdd i ehangu y bywyd gwyllt yn eich gardd. Gweler ein 10 awgrym am syniadau i wneud eich gardd yn fwy fywyd gwyllt gyfeillgar.

Pam ‘rydym yn garddio at fywyd gwyllt?

“Mae garddio yn llesol i’r enaid, mae garddio bywyd gwyllt hyd yn oed yn well i’r enaid” Mae garddio yn eich bywiogi a chael chi allan yn yr awyr agored, mae yn medru bod yn hobi gweddol gymdeithasol yn enwedig ar randiroedd neu wrth sgwrsio hefo ‘ch cymydog tros y wal. Fe all garddio gyda bywyd gwyllt o dan sylw fod mor chwaethus a chreu gardd fwy ffurfiol neu addurniadol ac mae’n rhoi rhywbeth yn ôl i eich bywyd gwyllt lleol. Mae eich gardd chi, ymysg y miloedd o erddi eraill, yn creu un gwarchodfa natur enfawr, a choridor gwyrdd.

Ym mhle ac sut ydwyf yn cychwyn?

Dilynwch ein Deg Cyngor Da i roi lle delfrydol i chi gychwyn, gweler isod.

Am ragor o wybodaeth edrychwch ar ein taflenni "Sut i wneud". 
 

Downloads

FilenameFile size
10_top_tips_widlife_gardening_north_wales.pdf2.25 MB