Arfordiroedd Gwyllt Cymru

 

Croeso i dudalen Arfordiroedd Gwyllt Cymru!

Bydd ein prosiect Arfordiroedd Gwyllt Cymru yn dechrau gweithredu yn 2016, gyda’r nod penodol o wella bywydau a chyfleoedd mwy na 1,400 o bobl ifanc yng Ngogledd Cymru wrth iddynt gymryd rhan mewn cadwraeth forol, digwyddiadau cymunedol a gweithgareddau awyr agored. Mae’r prosiect yn rhan o fudiad cymdeithasol ledled y DU o’r enw Ein Dyfodol Disglair (www.ourbrightfuture.co.uk) a phortffolio mwy o 31 o brosiectau sy’n cefnogi pobl ifanc i greu newid cadarnhaol yn eu cymunedau a’u hamgylcheddau lleol.                   
Bydd Arfordiroedd Gwyllt Cymru yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc (11-19 oed) ar hyd arfordir Gogledd Cymru ddarganfod, deall a gweithredu’n gadarnhaol er lles bywyd gwyllt lleol. Trwy wneud hynny, rydym yn gobeithio herio’r bobl ifanc i wella eu datblygiad personol, cymdeithasol a gwleidyddol ac, yn y pen draw, meithrin cenhedlaeth newydd o bobl sydd wedi’u cymell i fod yn stiwardiaid yr amgylchedd a’u cymunedau lleol.

Darllenwch trwy ein pamffled i ddarganfod mwy am Arfordiroedd Gwyllt Cymru, cliciwch i agor.....

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n eithriadol falch o fod yn arwain ar bwnc amgylcheddol a chymdeithasol mor bwysig ac, yn ystod y misoedd sydd i ddod, byddwn yn gweithio gyda grwpiau cymunedol a sefydliadau addysgol ledled Gogledd Cymru er mwyn rhoi ein gweithgareddau ar waith.

Dewch yn ôl i edrych ar y dudalen yma am ddiweddariadau cyson am y prosiect a’n gweithgareddau, a chofiwch ein dilyn ni ar Facebook a Twitter am yr holl newyddion diweddaraf. Os ydych chi’n gynrychiolydd ysgol neu grŵp ieuenctid ac os hoffech gofrestru eich diddordeb yn y prosiect yma, cofiwch gysylltu â Chris Baker ar e-bost ar chrisbaker@wildlifetrustswales.org neu dros y ffôn ar 01248 351541

Hefyd mae rhagor o wybodaeth ar gael am y prosiectau datblygu ieuenctid eraill sy’n cael eu cynnal ledled y DU drwy ddilyn Ein Dyfodol Disglair.               

Twitter: @obrightfuture
Instagram: @obrightfuture
Facebook: Our Bright Future

Ymunwch â’r mudiad!