Cyfarfod yr Ymddiriedolaeth Natur …

Heb gyfarfod ein staff a’n gwirfoddolwyr gwych o’r blaen? Beth am fanteisio ar y cyfle yma i gael gwybod am yr holl waith rhyfeddol rydyn ni wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a rhywfaint am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol ...

Peidiwch â gadael i’r llythrennau C, C a B eich dychryn chi - mae ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn fwy na dim ond diflastod cofnodion llychlyd! Mae’n gyfle i aelodau’r chwe sir yng Ngogledd Cymru ddod at ei gilydd a rhannu straeon, a hefyd cyfarfod ffrindiau hen a newydd. Mae’r cyfarfod ei hun yn un byr; mae bwyd (cofiwch archebu ymlaen llaw erbyn Hydref 5ed) ar un ochr a chaffein ar yr ochr arall, a bydd sgwrs ragorol gan Sarah Bird o Sw Caer - ‘Mae cadwraeth yn dechrau gartref’. Eisiau rhywbeth i’w wneud yn ystod y bore hefyd? Mae taith dywys ar hyd Afon Conwy - edrychwch ar yr amserlen isod.

10.30 - 12.00 Guided walk along the River Conwy. Meet at the Tu Hwnt Tearooms, Llanwrst (SH 798614).

12:45 LUNCH
(Please complete, detach and return the booking slip below to the Bangor office by 5th October)

1:30 AGM

2:45 Tea

3:15 Talk by Sarah Bird, Biodiversity Officer, Chester Zoo – ‘Conservation starts at home’ 

4:15 Close 

Dewch draw i’n gweld ni – a chofiwch ddweud wrthym ni os ydych chi’n aelod newydd neu wedi dod i ddigwyddiad YNGC am y tro cyntaf. Byddem wrth ein bodd yn rhoi croeso cynnes i chi!